Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
  Razdoblje Domovinskog rata  
 

Medicinski centar u Slavonskom Brodu je u odnosu na ostale zdravstvene ustanove u Slavoniji početkom rata bio u znatno povoljnijem položaju, prije svega zato jer je imao više vremena da se u mirnijim okolnostima pripremi za rat i ratne okolnosti. U tom je vremenu Medicinski centar Slavonski Brod na različite načine pružao materijalnu, kadrovsku i moralnu pomoć drugima. Lijekovima, materijalom, posteljinom, kadrovima, krvi i krvnim derivatima, primanjem bolesnika i ranjenika pomagalo se svim okolnim bolnicama, Hrvatskoj vojsci i ZNG-u, svim jedinicama specijalne policije iz našeg okruženja, Hrvatskom vijeću obrane u Bosanskoj Posavini, svim ratnim i civilnim bolnicama u Bosanskoj Posavini, domovima zdravlja i svakome kome je ta pomoć bila potrebna. Organizacija Medicinskog centra je stalno usklađivana s odredbama Ministarstva zdravstva i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva. Ministar prof.dr.sc. Andrija Hebrang, dr.med., je od početka rata održavao neprekidnu vezu s ravnateljima, što je omogućilo da se cijelo zdravstvo u Hrvatskoj drži pod kontrolom. Medicinski centar je u svom sastavu imao bolnicu s 805 kreveta, a u bolnici su bile zastupljene sve specijalnosti osim neurokirurgije, uz dobro razvijenu dijagnostiku. Tijekom 1991., uspjelo se obnoviti ultrazvučnu i rtg opremu, od koje je posebice bila važna nabavka i instaliranje aparata za kompjutoriziranu tomografiju (CT). Važno je napomenuti da se svu novu opremu tijekom 1991. uspjelo kupiti zahvaljujući velikom razumijevanju i pomoći pok. gospodina Joze Martinovića.

Izvanbolnička služba je u svom sastavu imala 61 tim opće medicine. Prije rata je Medicinski centar obavljao kompletnu zdravstvenu zaštitu za područja općina Slavonski Brod i Bosanski Brod (oko 150 tisuća stanovnika), pa je Dom zdravlja - Bosanski Brod bio sastavni dio Medicinskog centra - Slavonski Brod.

U Slavonskom Brodu je još djelovao Dom zdravlja "Đuro Đaković", kojim je rukovodio ravnatelj dr. Ivan Radišić i Zdravstvena stanica "Željezničar" kojom je rukovodio dr. Šimo Beneš. U sustavu Medicinskog centra bile su i Služba medicine rada, Služba školske medicine, Stomatološka služba, Epidemiologija, Mikrobiologija i Hitna pomoć. Vozni park je raspolagao s oko 60 vozila za prijevoz bolesnika i osoblja.

Od početka srpnja 1990., Medicinskim centrom je upravljao Stručni tim od 6 ljudi: ravnatelj prim.mr.sc. Ivica Balen, dr.med.; doravnatelj mr.sc. Ivan Grgić, mr.ph.; dr. Vladimir Jerković, šef Kirurgije, u ime kirurških struka; dr. Marica Jandrić, internistica, u ime konzervativnih struka; dr. Mato Vukelić, patolog i sudski medicinar, u ime dijagnostike i dr. Hrvoje Tiljak, liječnik opće medicine, u ime svih vanbolničkih službi. Dr. Hrvoja Tiljka je nakon njegova odlaska na daljnje školovanje zamijenila dr. Nevenka Benović, također liječnik opće medicine. Sve dok je postojao Medicinski centar kao način organizacije, Stručni tim je donosio sve bitne odluke za funkcioniranje ustanove, osim što je u najtežim trenucima tijekom 1991. i 1992., ustanovom rukovodio Krizni štab Medicinskog centra. Krizni štab je djelovao u sastavu: dr. Ivica Balen - predsjednik i ravnatelj ustanove, ujedno i član Kriznog štaba bivše Općine Slavonski Brod, mr.ph. Ivan Grgić - doravnatelj, dr. Vladimir Jerković - rukovoditelj Službe za kirurgiju i član Stručnog tima, dr. Mato Vukelić - rukovoditelj Službe za patologiju i sudsku medicinu i član Stručnog tima, dr. Marica Jandrić - član Sturčnog tima, dr. Hrvoje Tiljak - rukovoditelj Službe opće medicine i član Stručnog tima, dr. Josip Jelić - rukovoditelj Službe za anesteziju i reanimaciju, dr. Davorin Đanić - rukovoditelj Službe za ORL, dr. Antun Pitlović - rukovoditelj Službe za ortopediju, dr. Marica Miletić-Medved - epidemiolog u Medicinskom centru, mr.ph. Zlatko Mihić - rukovoditelj Bolničke ljekarne, Franjo Golubić dipl.ing. - rukovoditelj Službe za tehničke poslove, Vjera Klarić dipl.iur. - rukovoditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove i prof. Ivan Vujčić - vojni referent u Medicinskom centru. Dr. Hrvoja Tiljka je od početka 1992., zamijenila dr. Nevenka Benović, a nakon mobilizacije prof. Vujčića 1991., poslove Vojne referade je preuzeo Mario Puljko.

Medicinski je centar prestao postojati 1. travnja 1994., kada su u skladu s novim Zakonom o zdravstvu Republike Hrvatske iz njega nastale tri zdravstvene organizacije: 1. Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod, 2. Dom zdravlja Slavonski Brod u koji je ujedinjen i raniji Dom zdravlja "Đuro Đaković" te 3. Županijski zavod za javno zdravstvo. Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" postao je raniji ravnatelj Medicinskog centra dr. Ivica Balen, ravnatelj Doma zdravlja postala je dr. Sonja Janković-Padovan, raniji rukovoditelj Službe medicine rada u Medicinskom centru, a ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo postao je dr. Stjepan Čeović koji je bio rukovoditelj Službe za epidemiologiju u Medicinskom centru.

Ratna zbivanja u Slavonskom Brodu, pa tako i u Medicinskom centru i Općoj bolnici mogu se podijeliti u tri faze, koje su se međusobno bitno razlikovale prije svega u težini zahtjeva postavljenih pred zdravstvenu službu, a direktno povezano s intenzitetom ratovanja i mjestom gdje su se ratna zbivanja odvijala (vidjeti sliku).


 
 
  Pregled povijesti od 1873. do 1990.  
    1873.-1917. - Izgradnja bolnice  
    1918.-1940. - Između dva svjetska rata  
    1940.-1945. - Vrijeme Drugog svjetskog rata  
    1945.-1957. - Vrijeme poslije Drugog svjetskog rata  
    1957.-1990. - Razvoj Medicinskog centra  
  Domovinski rat  
    Razdoblje Domovinskog rata  
    Prva faza rata - ljeto 1991. do konca ožujka 1992.  
    Druga faza rata - tijekom proljeća, ljeta i jeseni 1992.  
    Treća faza rata - od listopada 1992. do jeseni 1995.  
    Tko je pomagao Bolnicu tijekom Domovinskog rata?  
    Umjesto zaključka