Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
  1945.-1957.
Od Drugog svjetskog rata do 1957.
 
 

Nakon Drugog svjetskog rata slijedi vrlo intezivan razvoj zdravstva, jer se i u svjetskim razmjerima medicina vrlo intezivno razvijala uvođenjem novih tehnologija i širenjem broja specijalizacija. U Brodu se poslije rata posebice intenzivno razvijala Bolnica, bolnički kapaciteti i broj djelatnika, ali je značajan razvoj doživjela i izvanbolnička služba. Značajno je to što je u Slavonskom Brodu obavljena prva integracija bolničke i izvanbolničke službe s ljekarnicama u Medicinski centar, što je kasnije bio zakonski oblik organizacije zdravstva u gotovo svim mjestima Hrvatske i bivše Jugoslavije, koja nisu imala kliničke bolnice.

U porušenom gradu ostala je u uporabi samo jedna ambulanta s nekoliko liječnika i školska poliklinika. Tijekom 1946. formirana je "Gradsko-kotarska zdravstvena služba", koja je imala više ambulanti, a rukovoditelj je bio dr. Dinko Berković. U sklopu zdravstvene stanice radila je i Zubna ambulanta, a počeli su raditi i dispanzeri za djecu i tuberkulozne bolesnike. Dječji dispanzer vodila je dr. Ljudmila Berković, a Antituberkulozni dispanzer dr. Marijana Pandak. Školsku polikliniku vodila je dr. Branka Bosnić. Godine 1947. osnovana je i Sanitarno- epidemiološka stanica, kao služba za provođenje sanitarnih i protuepidemijskih mjera. Odmah nakon osnivanja odigrala je važnu ulogu u prvim poslijeratnim epidemijama tifusa 1947. i 1948. s 270 i 78 oboljelih. Rukovoditelj te Stanice bio je dr. Ante Pejčić. Tijekom 1948. osnovano je nekoliko ambulanti za aktivne osiguranike, jer je broj zaposlenih u gradu narastao na 8000 ljudi. Dvije su ambulante smještene u dva najveća poduzeća "Đuro Đaković" i "Slavonija DI". Tijekom 1949. godine integrirane su sve ambulante u jednu ustanovu pod nazivom "Gradska poliklinika", koja je imala 4 liječnika, 7 bolničara, 3 primalje, 2 higijeničara i jednog asanatora. Upravitelj te Poliklinike bio je dr. Antun Pandak. U okviru Poliklinike radili su ranije spomenuti dispanzeri, Sanitarno-epidemiološka stanica, te ambulante u gradu kao i tri ambulante u poduzećima. Godine 1949. osnovana je Stomatološka služba formiranjem tzv. Centralne zubne ambulante, a tijekom 1950. proradila je i Stanica za hitnu pomoć, kao oblik trajnog dežurstva izvanbolničke službe. Godine 1952. sva je izvanbolnička služba integrirana u ustanovu koja je dobila ime "Dom narodnog zdravlja". Ravnatelj Doma zdravlja bio je dr. Dinko Berković. Takva organizacija službe ostala je sve do integracije s Bolnicom 1957. godine. Polovinom stoljeća Brod je imao 17 tisuća stanovnika, a područje kotara 50 tisuća stanovnika.

U prvim danima nakon rata, Bolnica je imala samo 88 kreveta i 53 zaposlena, od toga samo pet liječnika. Jedini specijalisti u Bolnici bili su dr. Krauth i dr. Paleček. Pristupilo se montiranju baraka, da bi se povećali smještajni kapaciteti, a 1946. počelo se i s popravcima glavne zgrade, koja je oštećena od bombardiranja. Tako su kapaciteti te godine povećani na 150 kreveta, uz novoosnovani Očni odjel i Odjel za tuberkulozu pluća. Tada je bilo 76 zaposlenih: 5 liječnika, 12 sestara (i dalje rade časne sestre), 1 primalja, 19 bolničara i 1 farmaceut u bolničkoj ljekarni. Do 1948. obavljena su dodatna preuređenja i sagrađene nove montažne barake te otvoreni novi odjeli. Broj kreveta povećan je na 392, a do 1950. na 415. U to vrijeme u Bolnici je radilo 12 liječnika i 33 bolničara i bolničarki.

Godine 1952. u Brod je došao dr. Mihajlo Kaliman, specijalist kirurg. Dr. Kaliman je značajan liječnik za razvoj Bolnice i Kirurgije u poslijeratnom razdoblju. Bio je šef Kirurgije od 1952. do 1958., a uz to je obavljao i dužnost ravnatelja bolnice. Dr. Kaliman je rođen 1911. u Kičerima kraj Crikvenice. Medicinski je fakultet završio u Zagrebu 1940. godine. Liječnički je staž odradio u zagrebačkim bolnicama, gdje radi sve do 1944. godine. Otada pa sve do pred kraj 1945. radi kao partizanski liječnik, poslije kao liječnik u JNA. Nakon demobilizacije 1946. radi kao liječnik u Vrbovcu, a pred kraj iste godine počinje specijalizaciju kirurgije u Zagrebu. U veljači 1952. je položio specijalistički ispit iz kirurgije, a u ljeto 1952. je došao raditi u Brod, gdje je radio sve do odlaska u invalidsku mirovinu 1969. Nakon umirovljenja ubrzo seli u Zagreb, gdje je i umro 1989.
Nakon njegovog dolaska, dr. Paleček je 1953. otišao u Senj, a dr. Božo Grabošek, koji je radio na Kirurgiji kao sekundarni liječnik, jer nije položio specijalizaciju, otišao je u Zagreb. Dr. Kaliman je imao veliko značenje za Brod, ne samo zato što je odgojio cijelu generaciju novih kirurga (dr. Brunčić, dr. Mikšić, dr. Pajić, dr. Hrečkovski, dr. Mitar i drugi) već i stoga što je zacrtao dugoročni razvoj, pa se kasnija izgradnja Bolnice i njenih kapaciteta kretala uglavnom prema njegovim zamislima.

Od 1953. do 1955. preseljeni su neki odjeli u adaptiranu zgradu na Plavom polju, što je značilo razdvajanje Bolnice na dva dijela. Preseljenjem na Plavo polje, i pored napuštanja baraka iza glavne zgrade, broj kreveta je povećan, pa je 1956. Bolnica imala 470 kreveta. S takvim kapacitetima, Bolnica je 1957. udružena s izvanbolničkom službom.
 
 
  Pregled povijesti od 1873. do 1990.  
    1873.-1917. - Izgradnja bolnice  
    1918.-1940. - Između dva svjetska rata  
    1940.-1945. - Vrijeme Drugog svjetskog rata  
    1945.-1957. - Vrijeme poslije Drugog svjetskog rata  
    1957.-1990. - Razvoj Medicinskog centra  
  Domovinski rat  
    Razdoblje Domovinskog rata  
    Prva faza rata - ljeto 1991. do konca ožujka 1992.  
    Druga faza rata - tijekom proljeća, ljeta i jeseni 1992.  
    Treća faza rata - od listopada 1992. do jeseni 1995.  
    Tko je pomagao Bolnicu tijekom Domovinskog rata?  
    Umjesto zaključka