Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
Upitnik - zadovoljstvo pacijenata

Hitni prijem bolesnika

Prijem hitnih bolesnika se u urgentnim situacijama provodi bez dokumentacije, ali je dokumentaciju (zdravstvene iskaznice, osobnu iskaznicu, medicinsku dokumentaciju) potrebno čim prije dostaviti. Za maloljetne osobne i osobe pod skrbništvom potrebna je suglasnost roditelja ili skrbnika za intervencije, te je izuzetno važno da se što prije jave u bolnicu nakon hitnog prijema bolesnika.

 

 


Potrebni dokumenti

 
 


Za provođenje specijalističko-konzilijarne ili dijagnostičke zdravstvene zaštite, te za prijam na bolničko liječenje potrebno je priložiti ispravnu uputnicu izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, iskaznicu obveznog zdravstvenog osiguranja, iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Nakon pružene zdravstvene usluge ili završetka bolničkog liječenja, ukoliko nemate dopunsko zdravstveno osiguranje obvezni ste platiti participaciju koja iznosi 20% ukupnih troškova liječenja do maskimalno 2000,00 kn za troškove bolničkog liječenja sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 22/12.).

Preporuča se donijeti svu prethodnu medicinsku dokumentaciju o bolesti zbog koje dolazite na pregled (uključno rtg snimke, lab. nalaze i sl.), a ukoliko bolujete od drugih težih bolesti i dokumentaciju o tome, te otpusna pisma ranijih boravaka u bolnici. Preporučćamo donijeti popis lijekova koje uzimate, ili ponijeti kutije lijekova. Ukoliko dolazite na pretrage posavjetujte se s liječnikom o uzimanju lijekova na dan dolaska. Savjetujemo Vas da dođete u pratnji bližih srodnika koji mogu pomoći pri davanju informacija i istovremeno dobiti preliminarne informacije od vašeg liječnika u bolnici.


 
  UPUTE PACIJENTIMA  
  Služba za internističke djelatnosti  
  EKG  
  Ergometrija  
  Gastroskopija  
  Holter ekg  
  Holter tlaka  
  Kolonoskopija  
  Koronarografija  
  Peacemaker  
  Prick test  
  Spirometrija  
  Transezofagijski ultrazvuk srca  
  UZV abdomena  
  UZV srca  
  UZV dojke  
  UZV štitnjače  
     
  Odjel za transfuzijsku medicinu  
  Priprema bolesnika za transfuzijske pretrage  
     
  Odjel za oftalmologiju i optometriju  
  Fluoresceinska angiografija - FAG  
  Katarakta  
  Kako primijeniti kapi za oči ?  
  Sijaskopija  
  UZV oka  
  Vidno polje  
     
  Odjel za kliničku radiologiju  
  RTG snimanja  
     
  Služba za kirurške djelatnosti  
  Upute za kirurške bolesnike  
  Upute za mali kirurški zahvat  
  Upute za roditelje kod boravka djece na kirurgiji  
     
  Odjel za ginekologiju i porodništvo  
  Ginekologija-rodilište  
     
  Odjel za infektologiju i dermatovenerologiju  
  Biopsija jetre  
  FibroScan jetre  
  Lumbalna punkcija  
     
  Odjel za patlogiju i citologiju  
  Kratki vodič za pretrage  
     
  Odjel za psihijatriju  
  Kratki vodič  
     
  Preporuke za prehranu  
  Akutni pankreatitis  
  Kronični pankreatitis  
  Akutni proljev  
  Bilijarna dijeta  
  Dijeta bez purina (giht)  
  Hepatička encefalopatija  
  Kronične bolesti jetre  
  Lagana dijeta  
  Resekcija crijeva  
  Resekcija želuca  
  Dijeta za trudnice  
  Ulkusna dijeta  
  Dijeta kod upalnih bolesti crijeva  
  Dijeta za osobe starije dobi  
     
 
Priprema pacijenata za lab. pretrage
 
  Katalog laboratorijskih pretraga  
     
 

MRSA - letak

GRIPA - letak

HIGIJENA RUKU - letak

VODIČ ZA PACIJENTE - letak

UPUTE ZA PACIJENTE I POSJETITELJE TIJEKOM BORAVKA U BOLNICI - letak

PRAVA PACIJENATA- letak