Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
  1957.-1990.
Razvoj Medicinskog centra nakon integracije zdravstvenih službi
 
 

Kada je 1957. formiran Zdravstveni centar, glavni ciljevi i zadaci navedeni u dokumentima mogli su se sažeti u tri točke:

1. Jedinstveni timski rad liječnika, odnosno objedinjenje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene službe.

2. Neposredna suradnja liječnika primarne i sekundarne zdravstvene zaštite bez udvostručavanja kapaciteta dijagnostičkih sredstava, laboratorija, lijekova i drugih terapijskih sredstava i pomagala.
3. Težište rada postavljeno je na jačanje i razvoj opće medicine i osnovne zdravstvene zaštite, primjerice savjeti, pregledi, liječenje, kućna njega, hitna pomoć, patronaža i socijalno- medicinski rad.

Zdravstveni je centar imao u početku 36 liječnika, od toga 8 specijalista, 21 medicinsku sestru i 53 bolničara. Krajem iste godine već je bilo 45 liječnika, 41 medicinska sestra i 84 bolničara.

Vrste se bolesti u prvih 15 godina nakon rata postupno mijenjaju. Sve je manje zaraznih bolesti zahvaljujući javnozdravstvenim mjerama (vodovod, isušivanje močvara, obvezatno cijepljenje itd.). Prema vrstama bolesti i stopi smrtnosti postajemo sve sličniji razvijenim zemljama, pa vodeće bolesti postupno postaju degenerativne bolesti, bolesti srca i krvnih žila, maligne bolesti, prometne traume itd.

Tijekom 1956. i 1957. u zapadnom dijelu općine Slavonski Brod prvi put je zamijećena nova bubrežna bolest, čiji uzrok do danas nije poznat. Riječ je o bolesti koja rezultira malim skvrčenim bubrezima i uremijom. Budući da je bolest poslije otkrivena i u drugim dijelovima Balkana (Bugarska, Rumunjska), dobila je naziv endemska balkanska nefropatija.

Krajem 1965. godine završena je zgrada "Polikliničkog trakta" (prva zgrada odmah do uprave i stare bolničke zgrade). Tako je broj kreveta povećan za još 280. U zgradi su smješteni: Stanica za hitnu pomoć, Rtg kabinet, Transfuziologija, Centralna zubna ambulanta, Centralni laboratorij, Bolnička ljekarna, Interni odjel, Odjel za ginekologiju i porodiljstvo, Očni odjel, ORL odjel, te Dječji odjel i Dječji dispanzer.

Tijekom 1966. s Medicinskim centrom spojile su se zdravstvene stanice u Oriovcu i Garčinu. Tako je izvan Medicinskog centra na području općine ostalo samo nekoliko zdravstvenih stanica na istoku općine. Oko 1970. pripojene su i zdravstvene stanice u Slavonskom Šamcu i Donjim Andrijevcima, a iste je godine otvorena i nova ambulanta u Sikirevcima. Velika Kopanica se spojila s Medicinskim centrom 1978. godine (nakon smrti dr. Zelića).

Godine 1972. u Medicinskom je centru radilo 759 djelatnika: 447 medicinskih (59%) i 310 ostalih (41%). Od toga broja bilo je 36 liječnika specijalista, 46 liječnika, 5 liječnika stažista, 13 farmaceuta, 5 stomatologa, 8 zubara, 159 medicinskih sestara, 18 zubnih tehničara, 10 farmaceutskih tehničara, 4 Rtg tehničara i 86 bolničara.

Tijekom 1972. otvorena je nova zgrada Dispanzera za tumore i slične bolesti, koja je velikim dijelom građena od dragovoljnih novčanih priloga građana i poduzeća. U toj je zgradi oko 20 godina radio dr. Mato Grgić u Dispanzeru za tumore, a uz Dispanzer je još od početka radila Služba za patologiju i Antituberkulozni dispanzer. Danas je u toj zgradi samo Služba za patologiju i sudsku medicinu i Poliklinika plućnog odjela.

Krajem 1975. i početkom 1976. otvorena je nova bolnička zgrada koja je prvenstveno bila namijenjena Kirurgiji, ali su u tu zgradu preselili, osim Kirurgije, i Interni odjel, Ortopedija, Anestezija i reanimacija. U podrumu zgrade smješten je dio Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te kuhinja s restoranom za osoblje. U okviru Kirurgije, odnosno Urologije, od 1980. godine u toj zgradi radi i Služba za hemodijalizu, a od 1990. i Odjel urologije koji se iste godine odvojio od Kirurgije.

Prvi poslijeratni ravnatelj Bolnice bio je dr. Vilim Vrkljan od 1945. do 1951. Od 1951. do 1953. dužnost ravnatelja obnašao je internist dr. Berislav Petrešević. Od 1953. pa do 1957. i formiranja Medicinskog centra, dužnost ravnatelja Bolnice obnašao je tadašnji šef Kirurškog odjela dr. Mihajlo Kaliman. Godine 1957. formira se Medicinski centar pa su sve do 1978. ravnateljstvo nad Bolnicom obnašali ravnatelji Medicinskog centra. Od 1957. do 1960. ravnatelj je dr. Ferdo Olšić, a od 1960. do 1965. dr. Stanko Roje.


Početkom 1965. ravnatelj Medicinskog centra postao je mr.sc. Ivan Grgić mr.ph., koji ovu dužnost obnaša narednih 25 godina, sve do 1990. Od 1990. mr.sc. Ivan Grgić je na dužnosti doravnatelja Medicinskog centra, odnosno doravnatelja Opće bolnice "Dr. Josip Benčević". Mr.sc. Ivan Grgić je rođen 1935. u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1958. na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski studij i specijalizaciju iz medicinske biokemije završio je također u Zagrebu 1964. U Bolnici i poslije u Medicinskom centru radi od 1961.

Tijekom 1978. dolazi do reorganizacije unutar Medicinskog centra. Dana 1. svibnja 1979. konstituira se Medicinski centar koji se sastoji od četiri OOUR-a (osnovne organizacije udruženog rada), koje su značajnim dijelom poslovale kao ekonomski samostalne organizacije, te dvije RZ (radne zajednice). To su: OOUR Bolničke djelatnosti, OOUR Primarne zdravstvene djelatnosti (ravnatelj dr. Ivan Đurđević), OOUR Dijagnostičke djelatnosti (ravnatelj prim.dr. Đuro Friščić) i OOUR Ljekarničke djelatnosti (ravnatelj mr.ph. Mandica Šrut), RZ Zajedničke službe i RZ Tehničke djelatnosti (ravnatelj dipl.ing. Franjo Golubić). Medicinskom centru je 1984. pripojena zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Brod, koji egzistira kao peta OOUR. Bolnicom je prvih nekoliko godina rukovodio dr. Zdravko Vedlin, a poslije ga nasljeđuje dr. Vjekoslava Vuković-Mihuljec, pedijatar, koja tu dužnost obnaša sve do 1990. godine. Od 1990. godine ravnatelj Medicinskog centra, odnosno od 1994. godine ravnatelj Opće bolnice "Dr. Josip Benčević", je prim.mr.sc Ivica Balen, dr.med.

 
 
  Pregled povijesti od 1873. do 1990.  
    1873.-1917. - Izgradnja bolnice  
    1918.-1940. - Između dva svjetska rata  
    1940.-1945. - Vrijeme Drugog svjetskog rata  
    1945.-1957. - Vrijeme poslije Drugog svjetskog rata  
    1957.-1990. - Razvoj Medicinskog centra  
  Domovinski rat  
    Razdoblje Domovinskog rata  
    Prva faza rata - ljeto 1991. do konca ožujka 1992.  
    Druga faza rata - tijekom proljeća, ljeta i jeseni 1992.  
    Treća faza rata - od listopada 1992. do jeseni 1995.  
    Tko je pomagao Bolnicu tijekom Domovinskog rata?  
    Umjesto zaključka