Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
  1918.-1940.
Između dva svjetska rata
 
 

Kada je 1918. formirana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, bolnica je dobila novo ime: "Gradska opća javna bolnica". Brod se između dva rata, nakon kraće poslijeratne stagnacije, razvijao prilično brzo, pa je do 1931. narastao na grad s 13776 stanovnika, a uoči Drugog svjetskog rata imao je oko 15 tisuća stanovnika. Struktura stanovništva u gradu je takva da prevladavaju radnici, trgovci, obrtnici, šegrti i sluge. U Brodu između dva rata i dalje nema vodovoda i kanalizacije, a ulice su uglavnom prekrivene nepravilnim lomljenim kamenom i nabijenim asfaltom. Gradska rasvjeta i svjetlo u kućama uglavnom su na plin. Tek 1927. grad dobiva električnu energiju iz električne centrale koju je sagradila Tvornica vagona. Do 1935. godine broj potrošača u gradu ne prelazi 2000, što vrijedi i za cijeli kotar (koji ima više od 50000 ljudi). Uoči rata provodi se intenzivnija elektrifikacija, u središtu grada uvodi se kanalizacija, a asfaltira se i Jelačićev trg...

Karakteristika razdoblja između dva rata u zdravstvenom smislu je pojava prvih specijalista, koji su, naravno, predstavljali novu kvalitetu razvijajući zdravstvenu zaštitu u bolnici i izvan nje. Nakon rata dr. E. Kovačić je postao gradski fizik i ravnatelj Bolnice, ali je uz dužnost ravnatelja vodio i Interni odjel, jer se Kirurgija odvojila kao poseban odjel kada je u Brod došao dr. Josip Benčević. Dr. Josip Benčević, čije ime danas Bolnica nosi, došao je u Brod 1920. godine kao specijalist kirurg, pa je tako prvi specijalist koji je došao raditi u Brod. Kako se radi o velikanu hrvatske kirurgije, koji je 11 godina radio u Brodu i brodsku Kirurgiju pretvorio u specijalističku djelatnost, treba reći nekoliko riječi o njemu. Dr. Benčević je rođen 1890. godine u Brodu. Osnovnu školu je završio u Brodu, a gimnaziju u Požegi. Medicinski fakultet završio je u Pragu 1913. Iz Praga se nakon diplomiranja vratio u Zagreb, gdje je u Bolnici milosrdnih sestara specijalizirao kirurgiju. U Prvom svjetskom ratu stekao je značajna kirurška iskustva iz traumatologije i kasnije se cijeli život značajno i rado bavio tim dijelom kirurgije. Kada je 1920. došao u Brod stvara Kirurgiju u Brodu, a 1923. adaptira operacijsku dvoranu i od početka se ističe kao vrstan operator, ali i pedagog koji odgaja liječnike i srednji medicinski kadar. Prvi je liječnik koji je u vrijeme svog boravka u Brodu objavljivao stručne članke u literaturi (dva članka u Liječničkom vjesniku).


Godine 1930. dr. Josip Benčević je postao ravnatelj Bolnice, a 1931. odlazi u Osijek za šefa Kirurgije. Do Drugog svjetskog rata radi u Osijeku, a u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske radi u Zagrebu na Svetom Duhu, gdje stječe zvanje izvanrednog profesora Sveučilišta u Zagrebu. Nakon rata se vraća u Osijek i tada ulazi u najplodnije razdoblje svoga rada. Uz objavljivanje mnogobrojnih članaka i knjiga iz raznih područja kirurgije i rehabilitacije, unapređuje i anesteziju, a osnivač je i transfuziologije, što mu je omogućilo da izvede mnoge, za ono vrijeme, upravo herojske operacije, kao što su pneumonektomija (resekcija jedne strane pluća) 1953., gastrektomija (uklanjanje cijelog želuca) 1955., trunkalna vagotomija (presijecanje glavnog trakta nervus vagusa u trbuhu) 1954. itd. Prof. dr. J. Benčević je stalno unapređivao svoje znanje i praksu, trajno je održavao kontakte s razvijenim kirurgijama zapadnih zemalja, a imao je i mnogo smisla za odgoj mladih kirurga pa ga generacije pamte kao odličnog predavača i pripovjedača. Iz njegovih knjiga i članaka se dobro vidi koliko je mnogo znanja i didaktičkog smisla imao ovaj velikan kirurgije.

Godine 1925. Brod je dobio i prvog specijalista izvan Bolnice. Bio je to dr. Kamilo Bival, specijalist za očne bolesti. Dr. Bival je također specijalizirao oftalmologiju u Bolnici milosrdnih sestara u Zagrebu, a u Brodu je radio kao privatni liječnik specijalist i kao honorarni liječnik Školske poliklinike, koja je tih godina osnovana u gradu. Početkom tridesetih godina u gradu i kotaru javlja se nekoliko značajnih liječnika koji su cijeli radni vijek proveli u našem gradu. Bili su to: dr. Antun Pandak, koji je neko vrijeme radio kao sekundarac na Internom odjelu, zatim kraće vrijeme kao privatni liječnik, te kao liječnik Okružnog ureda Broda, koji je bio ispostava Središnjeg ureda za osiguravanje radnika u Zagrebu. Glavni liječnik tog ureda bio je dr. Samuel Kun. Dr. Antun Pandak rođen je 1896. u Brodskom Stupniku, diplomirao je medicinu na Medicinskom fakultetu u Pragu 1920. i od tada pa do kraja života radio je u Slavonskom Brodu. Dr. Samuel Kun rodio se u Beču 1865., diplomirao u Budimpešti 1893., a od 1920. bio je specijalist stomatolog, jer tada to nije bio poseban studij, nego samo liječnička specijalizacija. Uz dr. Kuna i dr. Pandaka, kao liječnici Okružnog ureda Broda radili su dr. Leo Kun i dr. Branko Šestak. Dr. Šestak je ujedno bio i liječnik Školske poliklinike.

Dr. Milenko Kajganović je došao u Brod u vrijeme Prvog svjetskog rata i radio kao sekundarni liječnik u Bolnici sve do 1921., kada je otvorio privatnu praksu, a ujedno je bio i honorarni liječnik Državnih željeznica u Brodu. Inače, i dr. Kajganović je rođen u Brodu, 1892., a diplomirao je u Budimpešti 1915. Cijeli svoj radni vijek proveo je u Brodu. Dr. Henrik Duffek došao je u Brod kao vojni liječnik 1919., a nakon demobilizacije 1927. otvorio je privatnu praksu u gradu. Također je rođeni Brođanin, rodio se 1888., a diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beču 1913.


Godine 1921. u Donjim Andrijevcima počinje raditi i dr. Mijo Pišl. Tadašnja je ambulanta u Donjim Andrijevcima radila za Garčin, Bicko Selo, Topolje, Veliku Kopanicu, Beravce i Svilaj. Dr. Pišl je rođen 1893. u Vrbanji, srednju školu je završio u Vinkovcima, a Medicinski fakultet u Beču. Cijeli radni vijek radio je kao liječnik u Donjim Andrijevcima, gdje je nastavio živjeti i nakon mirovine, a sve do duboke starosti je obično u vrijeme godišnjih odmora zamjenjivao liječnike u selu.

 

Prvi rendgen došao je u Brod tek 1929., dakle punih 35 godina nakon otkrića te dijagnostike, što je razumljivo jer do 1927. nije bilo struje. Srednji medicinski kadar u Bolnici i dalje su časne sestre. Odmah poslije rata bilo ih je osam, a od 1923. broj je povećan na devet. Jedna je sestra radila u Školskoj poliklinici. Porođaji se tada obavljaju uglavnom kod kuće. Dok u Bolnici radi samo jedna primalja, u gradu 1921. ima pet primalja, kasnije osam, a do 1930. broj primalja je povećan čak na 21. Od tog razdoblja primalje u javnoj službi imaju sva veća sela u kotaru. Nakon odlaska dr. Josipa Benčevića 1931., šef Kirurgije i ravnatelj Bolnice postao je dr. Dragan Damić. On je 1940. otišao u Beograd, kao narodni poslanik, a na njegovo mjesto došao je novi kirurg dr. Josip Paleček. Druga promjena, koja je značila i novu kvalitetu za Bolnicu, bio je dolazak prvog specijalista za unutarnje bolesti. Bio je to dr. Aleksandar Krauth, koji je počeo raditi u brodskoj Bolnici 1. svibnja 1939. Dr. Krauth je rođen 1902. u Vrpolju, srednju školu je završio u Zemunu, a Medicinski fakultet u Beču 1928. Liječnički staž je odradio u Zemunu, a specijalizaciju iz interne medicine položio je 1937. u Bolnici sestara milosrdnica u Zagrebu, gdje radio desetak godina. Dolaskom dr. Krautha u Brod počinje i Interni odjel raditi na specijalističkoj razini, jer su do tada Odjel vodili liječnici bez specijalizacije. Tada se na Internom odjelu formiraju posebni odsjeci za zarazne bolesti i tuberkulozu, a u brodskoj Bolnici mogao se obavljati liječnički staž na Kirurškom i Internom odjelu.

Od 1930. nadalje, u kotaru Brod stalno rade ambulante u selima. U Donjim Andrijevcima za istočni dio kotara, u Podvinju za sjeverni dio kotara i u Oriovcu za zapadni dio kotara. U gradu radi sve više privatnih liječnika, ali uz Školski dispanzer koji radi od 1925., osnivaju se i Dispanzer za borbu protiv tuberkuloze, Ambulanta za venerične bolesti i Stanica za borbu protiv bjesnoće.

Ljekarnička služba je dobro razvijena pa u gradu rade cijelo vrijeme tri ljekarne, uz po jednu manju ljekarnu u Donjim Andrijevcima i Vrpolju. Neposredno prije rata brodska Bolnica pokušava povećati svoje kapacitete, jer iako je Brod u to vrijeme drugi grad po veličini u Slavoniji, ima najmanju bolnicu. Tako u to vrijeme bolnica u Novoj Gradiški ima 154 kreveta, Slavonskoj Požegi 122 kreveta, Vinkovcima 142, Vukovaru 135, Pakracu 412 i Osijeku 615 kreveta, dok je u Brodu samo 97 kreveta. Od tih 97 kreveta 57 je bilo u glavnoj zgradi, 12 u zaraznom paviljonu i 28 u baraci iza glavne zgrade. Tada je planirano dograđivanje glavne zgrade, rušenje baraka i adaptiranje paviljona za zarazne bolesti u bolničku kuhinju. Rat je prekinuo te planove i njegov je početak Bolnica dočekala bez izvršenih adaptacija s istim kapacitetom kao 1910.

Zdravstvene prilike u to vrijeme i dalje su prilično teške, pa dominiraju zarazne bolesti, osobito crijevne infekcije. Poseban problem postaje tuberkuloza, koja je praćena visokim mortalitetom, a na brodskom je području u to vrijeme prisutan i endemski trahom. Kako nisu razvijene ni vodovodna ni kanalizacijska mreža, nije se moglo provesti odgovarajuću preventivu bez poboljšanja uvjeta življenja...

 
 
  Pregled povijesti od 1873. do 1990.  
    1873.-1917. - Izgradnja bolnice  
    1918.-1940. - Između dva svjetska rata  
    1940.-1945. - Vrijeme Drugog svjetskog rata  
    1945.-1957. - Vrijeme poslije Drugog svjetskog rata  
    1957.-1990. - Razvoj Medicinskog centra  
  Domovinski rat  
    Razdoblje Domovinskog rata  
    Prva faza rata - ljeto 1991. do konca ožujka 1992.  
    Druga faza rata - tijekom proljeća, ljeta i jeseni 1992.  
    Treća faza rata - od listopada 1992. do jeseni 1995.  
    Tko je pomagao Bolnicu tijekom Domovinskog rata?  
    Umjesto zaključka