Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
  PRIMARIJUSI  

Prezime i ime
Naziv odjela ili službe
prim. Marinko Dikanović, dr. med.
spec. neurolog
Odjel za živčane bolesti
prim. Đanić Davorin, dr.med.
spec. otorinolaringolog
Odjel za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju 
prim. Jandrić-Balen Marica
spec. interne medicine
Odjel za unutarnje bolesti
prim. Tomljanović-Veselski Mirna, dr. med.
spec. dermatovenerolog
Odjel za kožne i spolne bolesti
prim. Latić Ferid, dr. med.
spec. opće kirugrije
Odjel za kirurške bolesti
prim. Latić Azra, dr. med.
spec. radiolog
Odjel za interventnu radiologiju i radiološku dijagnostiku
prim. Samardžić Josip, dr. med.
spec. opće kirugrije
Odjel za kirurške bolesti
prim. Coha Božena, dr. med.
spec. interne medicine
Odjel za unutarnje bolesti
prim. Miškić Blaženka, dr. med.
spec. interne medicine
Odjel za unutarnje bolesti
prim. Miškić Đuro, dr. med.
spec. opće kirugrije
Odjel za kirurške bolesti
prim. Pejo Samardžić, dr. med.
spec. interne medicine
Odjel za unutarnje bolesti
prim. Leko Ninoslav, dr. med.
spec. interne medicine
Odjel za unutarnje bolesti
prim. Ivana Pajić Mati ć, dr. med.
spec. otorinolaringolog
Odjel za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju 
prim. Boris Hrečkovski, dr. med.
spesijalist opće kirurgije
Odjel za kirurške bolesti
prim. Željka Janjetović, dr. med.
specijalist ofrtalmolog
Odjel za oftalmologiju
prim. Željka Vuković Arar, dr. med.
specijalist ofrtalmolog
Odjel za oftalmologiju
prim. Marcel Marcikić, dr. med.
specijalist neurokirurg
Odjel za neurokirurgiju
prim. Darko Jurišić, dr. med.
specijalist opće kirurgije
Odjel za plastičnu, vaskularnu,
opću i dječju kirurgiju
prim. Tomislav Teskera, dr. med.
Služba za unutarnje bolesti
prim. Lidija Šapina, dr. med.
Odjel za neurologiju

 

    Doktori znanosti  
    Magistri znanosti  
    Primarijusi  
    Radovi objavljeni u Current Contents-u