Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
  DOKTORI ZNANOSTI  

Prezime i ime
Naziv odjela ili službe
Godina obrane
Naziv rada
prof. dr.sc. Đanić Davorin, dr.med. spec. otorinolaringolog
Odjel za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju
1997.
Prognostička vrijednost profila staničnog ciklusa kod planocelularnog karcinoma grkljana
prof. dr.sc. Jandrić Balen Marica, dr.med.
spec. interne medicine
Odjel za unutarnje bolesti
2002.
Slobodni radikali, antioksidativni status i kronične komplikacije šećerne bolest

prof.dr. sc. Ivo Matić, dr. med.
spec. anesteziolog

Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje
2006.
Usporedba metoda invazivne i neinvazivne umjetne ventilacije potpomognute pozitivnim tlakom
doc. dr.sc. Marinko Dikanović, dr. med.
spec. neurolog
Odjel za živčane bolesti
2006.
Kateholamin i kortizol u bolesnika s kroničnim posttraumatskim stresnim poremećajem i cerebralna hemodinamika
dr.sc. Jasminka Kopić, dr. med.
Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje
2008.
Usporedba sevofluranske anestezije i TIVA-e s obzirom na hemodinamske i biokemijske pokazatelje funkcije srca nakon velikih abdominalnih operacija
doc.dr.sc. Ivana Pajić-Penević, dr. med.
Odjel za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
2009.
Utjecaj bakterije Helicobacter pylori i rizik nastanka karcinoma grkljana
doc.dr. sc. Blaženka Miškić, dr. med.
spec. interne med.
Odjel za unutarnje bolesti
2010.
Ovisnost ultrazvučnih parametara petne kosti u dječjoj dobi o genskim polimorfizmima
dr.sc. Milan Bitunjac, dr. med.
Odjel za neurologiju
2012.
Procjena moždane vazoreaktivnosti pomoću indeksa zadržavanja daha u ispitanika s arterijskom hipertenzijom
doc.dr.sc. Ferid Latić, dr. med.
Odjel za kirurške bolesti
2013.
Steplersko zbrinjavanje baze apendiksa i biokompatibilnost titanijumskih klipseva nakon laparoskopske apendektomije
dr.sc. Blaženka Kljaić-Bukvić, dr. med.
Odjel za zaštitu zdravlja djece
2013.
Povezanost endotoksina i polimorfizma gena za CD14 I TLR4 u djece s astmom
dr.sc. Hrvoje Pitlović, dr. med.
Odjel za ortopedske bolesti
2013.
Određivanje risserova stupnja ultrazvukom i mjerenje rasta djece tijekom godine s procjenom preostalog rasta
dr.sc. Vlatka Pitlović, dr. med.
Odjel za kirurške bolesti
2013.
Povezanost vrška pubertetskog zamaha rasta s osifikacijom lakta analiziranom ultrazvukom
dr.sc. Hrvoje Palenkić, dr. med.
Odjel za kirurške bolesti
2013.
Utjecaj endarterektomije na dinamiku koncentracije topivih adhezijskih molekula endotela
dr.sc. Đeiti Prvulović, dr. med.
Odjel za unutarnje bolesti
2013.
Razlike u koncentraciji topive adhezijske molekule žilne stijenke-1 u bolesnika liječenih perkutanom balonskom dilatacijom s ugradnjom stenta i bolesnika liječenih balonom obloženim paklitakselom
dr.sc. Sandra Sekelj, dr. med.
Odjel za oftalmologiju
2014.
Utjecaj vaskularnog endotelnog čimbenika rasta na odbacivanje transplantata ljudske rožnice
dr.sc. Ivana Prvulović, dr. med.
Odjel za patologiju i citologiju
2015.
Dijagnostička/prognostička vrijednost citološkog sustava gradiranja po robinsonu i morfometrijska objektivizacija u određivanju gradusa invazivnog karcinoma dojke
dr.sc. Ivan Jandrić, dr. med.
Odjel za ginekologiju i opstetriciju
2015.
Učinci pentadekapeptida BPC 157 na modelima stresne inkontinencije kod ženki štakora
prim.dr.sc. Darko Jurišić
Odjel za plastičnu, vaskularnu, opći i dječju kirurgiju
2016.
Praćenje promjena koncentracije topljivoga receptora za TGF beta III specifičnoga biomarkera u plazmi bolesnica s karcinomom dojke
dr.sc. Anita Kedačić
Odjel ekonomsko-financijskih poslova
2016.
Unapređenje bolničkog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske pomoću efikasnijeg upravljanja ljudskim resursima
Marijana Knežević Praveček, dr. med
Služba za unutarnje bolesti
2017.
Povezanost serumske koncentracije vitamina D i akutnog koronarnog sindroma u Brodsko-posavskoj županiji
dr.sc. Alen Sekelj, dr. med.
Odjel za otorinolaringologiju
2017.
Vrijednosti kohleostapedijalnoga refleksa i House Brackmannove skale kao prognostičkih pokazatelja kljenuti ličnoga živca u neuroboreliozi
prim. dr.sc. Željka Vuković Arar, dr.med.
Odjel za oftalmologiju
2017.
Povezanost serumske koncentracije vitamina D i glaukomske optičke neuropatije kod žena
dr.sc. Vrdoljak Ivica, dipl.ing.preh. teh.
Služba za zdravstvenu njegu
2017.
Adekvatan unos kalcija i fosfora prehranom u funkciji smanjenja razvoja sekundarnoga hiperparatireoidizma kod bolesnika na hemodijalizi
prim.dr.sc. Željka Janjetović, dr. med.
Odjel za oftalmologiju
2017.
Specifičnosti biometrijskih čimbenika oka u glaukomskih bolesnika sa pseudoeksfolijativnim sindromom mjerenih optičkom
niskokoherentnom reflektometrijom
prim.dr.sc. Lidija Šapina, dr. med.
Odjel za neurologiju
2017.
Posttraumatske epilepsije: usporedba terapije standardnim antiepilepticima i antiepilepticima nove generacije

 

    Doktori znanosti  
    Magistri znanosti  
    Primarijusi  
    Radovi objavljeni u Current Contents-u