Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
UDRUGA VRAPČIĆI
 

Udruga za unaprjeđenje duševnog zdravlja „Vrapčići“ Slavonski Brod.
Osnovana je 25. 02. 2009. g. Sjedište Udruge je ulica Hanibala Lucića, kbr.23. Svrha i cilj osnivanja Udruge je borba za ljudska i građanska prava bolesnika s psihotičnim poremećajem (shizofrenija,bipolarni afektivni poremećaj, depresije psihotične razine, teži oblici poremećaja osobnosti...). Voditelj Udruge je Dubravka Ergović Novotny, dr. med. spec. psihijatrije. Od prvog dana osnivanja Udruga je mjesto okupljanja i druženja bolesnika s psihičkim smetnjama koji nakon bolničkog liječenja trebaju mjesto gdje će biti okruženi brigom i skrbi. Sve naše dosadašnje aktivnosti usmjerene su poboljšanju kvalitete življenja bolesnika i obitelji, osposobljavanju za samostalan život, jačanju individualnosti, očuvanju radne sposobnosti.

Ovakvim načinom rada smanjujemo:
1. Broj rehospitalizacija
2. Troškove bolničkog liječenja,
3. Pogoršanja bolesti/poremećaja
4. Stigmatizaciju
U rad udruge uključeni su stručni suradnici, djelatnici odjela za Psihijatriju OB Josip Benčević te volonteri

Vrste intervencija:
1. Biološke(lijekovi, prehrana, odgovarajuća dijeta)
2. Psihološke (relaksacijska terapija, vježba)
3. Kognitivne/učenje (tehnike rješavanja problema)
4. Bihevioralne (redukcija stresa)
5. Trening socijalnih vještina i gradnja kompetencije
6. Okolinske (obitelj, radno mjesto, lokalna zajednica)
7. Psihoedukacijske (adaptacija, ocjena i procjena)
8. Mediji (TV, radio, novine)
9. Socijalna podrška/uzajamna pomoć

Aktivnosti koje provode u prostorima mjesne zajednice Naselje Andrija Hebrang, blok 6 ulaz 1:
• psihoedukacijska predavanja
• grupna psihoterapija
• radionica životnih vještina (radionica kuhanja, čišćenja,
ugostiteljska, informatička..),
• kreativna radionica
• glumačka radionica
• glazbena radionica
• trening komunikacije i socijalnih vještina
• tjelovježba 1x tjedno
• sportske aktivnosti (stolni tenis, nogomet, košarka, kuglanje, šah).

Kontakt telefon tajnice Udruge: 091/53 22 333.


  Hrvatski liječnički zbor  
    Planinarska sekcija HLZ  
  Hrvatski liječnički sindikat  
  Hrvatska udruga medicinskih sestara  
  Hrvatska komora medicinskih sestara  
  Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara  
  Hrvatska liga protiv raka  
  Klub liječenih alkoholičara - "Novi put"