Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-101
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 

 

Hrvatski liječnički sindikat
Podružnica Slavonski Brod

   
 

U utorak 22. rujna 2009. god. u 19.00 h u prostorijama HLZ održat će se
sastanak svih članova Hrvatskog liječničkog sindikata.

Teme sastanka: Pregovaranje za novi Kolektivni ugovor

Mole se članovi da svoje prijedloge dostave pismenim putem na mail: branka.jakovac@bolnicasb.hr

 

Upravni odbor:

Branka Jakovac, predsjednik
Marica Teskera, blagajnik
Senka Ratković, tajnica

Ostali članovi:

Marcel Marcikić
Damir Roško
Ferid Latić
Željko Blažinkov
Nevenka Jelić
Ivan Krajinović
Ivica Pudić
Lidija Šapina

 

POZIV NA REFERENDUM
o sporazumu o plaćama

Vijesti o radu Podružnice

Često postavljana pitanja

Dokumenti HLS

  Hrvatski liječnički zbor  
    Planinarska sekcija HLZ  
  Hrvatski liječnički sindikat  
  Hrvatska udruga medicinskih sestara  
  Hrvatska komora medicinskih sestara  
  Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara  
  Hrvatska liga protiv raka  
  Klub liječenih alkoholičara - "Novi put"