Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-101
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 

 

Hrvatska udruga medicinskih sestara i tehničara
Društvo kirurških sestara
Društvo hitne medicinske pomoći

   
 


9. STRUČNI SKUP DRUŠTVA KIRURŠKIH SESTARA HRVATSKE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
24. STRUČNI SKUP KIRURŠKIH SESTARA SLAVONIJE I BARANJE
2. STRUČNI SKUP DRUŠTVA HMP
druga obavijest

Kazališno koncertna dvorana
"Ivana Brlić Mažuranić"
12. i 13. listopada 2007. godine

 

Pod pokroviteljstvom:
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
Županije brodsko-posavske
Grada Slavonskog Broda
Slavonskobrodske televizije
Opće bolnice “Dr. Josip Benčević”, Sl. Brod

Mjesto i datum održavanja:
Kazališna dvorana I. B. Mažuranić
Slavonski Brod
12. i 13. listopad 2007.

Informacije:
Jelena Jerković, VMS
mob.: 0915978451
e-mail: jelena.jerkovic@bolnicasb.hr

12. listopad 2007., petak

TEME:

1. Proces zdravstvene njege kirurškog bolesnika s osvrtom na karcinome
2. Komunikacija u kirurškom timu
3. Slobodne teme
4. Imobilizacija-radionica društva HMP
Prezentacija-usmeno izlaganje 8 min.

8.00 – 9.00 h Registracija sudionika

9.00 – 11.00 h Svečano otvaranje i plenarna predavanja

11.00 – 11.30 h Domjenak

12.00 – 17.00 h Stručna pedavanja i radionice HMP

17.15 h Godišnja skupština Društva kirurških sestara i HMP

20.00 h Svečana večera (Matičević centar)

13. listopad 2007., subota

9.00 h Početak predavanja
12.00 h Zatvaranje Stručnog skupa
13.00 h Ručak – galerija Ružić-tvrđa
Obilazak i razgledavanje grada s turističkim vodičem


Kotizacija za članove HUMS-a je 400 kn, a za ostale sudionike je 500 kn.
Kotizacija se uplaćuje na žiro račun broj 2340009-1100014093 s naznakom za 9. Stručni skup Društva kirurških sestara ili prilikom registracije.
U cijenu kotizacije uključeni su radni materijali, zbornik radova i svečana večera.

Rezervacija smještaja :
www.tzgsb.hr

Prijava za sudjelovanje:
Prijavu sudjelovanja poslati na slijedeći e-mail: jelena.jerkovic@bolnicasb.hr

 


  Hrvatski liječnički zbor  
    Planinarska sekcija HLZ  
  Hrvatski liječnički sindikat  
  Hrvatska udruga medicinskih sestara  
  Hrvatska komora medicinskih sestara  
  Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara  
  Hrvatska liga protiv raka  
  Klub liječenih alkoholičara - "Novi put"