Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-101
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA
 

www.hssms-mt.hr

Hrvatska komora medicinskih sestara jest strukovna samostalna organizacija medicinskih sestara, osnovana na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o sestrinstvu
Glavna funkcija komore je osiguravanje visokog standarda sestrinske prakse u cilju zaštite bolesnika i drugih korisnika zdravstvene njege u sustavu zdravstvene zaštite i drugim sustavima gdje rade medicinske sestre.

Osnivačka skupština za Podružnicu brodsko-posavske županije održana je 23. rujna 2004. god.

Sjedište Podružnice: DZ Slavonski Brod

Predsjednik
Delfa Vukičević
DZ Slavonski Brod
Zamjenik predsjednika
Jela Marinić
OB "Dr. Josip Benčević"
Tajnik
Đurđa Šipoš
OB "Dr. Josip Benčević"
Izvršni odbor
Marija Milak
OB Nova Gradiška
Ivana Mihić
DZ Nova Gradiška
Mira Jukić
Ordinacija opće medicine u zakupu, Sl. Brod
Marija Musa
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Donji Andrijevci

 


Delfa Vukičević, VMS
Dragica Šimenc, VMS
predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara
Miroslav Radić, dipl. iur.
Dragica Šimenc,VMS
Lenka Kopačević, zamjenica predsjednice Vijeća komore
Elizabeta Marić, VMS
Marino Hanih, dr. med.
Marica Tonkić, dr. med
 
  Hrvatski liječnički zbor  
    Planinarska sekcija HLZ  
  Hrvatski liječnički sindikat  
  Hrvatska udruga medicinskih sestara  
  Hrvatska komora medicinskih sestara  
  Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara  
  Hrvatska liga protiv raka  
  Klub liječenih alkoholičara - "Novi put"