Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-101
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 

"NOVI PUT"
 

Dana 7. studenog 2003. god. u Slav. Brodu počeo je s radom Klub liječenih alkoholičara "Novi put".
U Slavonskom Brodu, inače, postoji dugogodišnja tradicija rada klubova liječenih alkoholičara.
Prvi Klub liječenih alkoholičara osnovan je još davne 1965.godine. Prije Domovinskog rata na području bivše općine Slavonski Brod djelovalo je petnaestak klubova. Ratne nedaće i loša gospodarska situacija utjecali su da mnogi klubovi liječenih alkoholičara prestanu s radom.
Klub liječenih alkoholičara "Novi put" je prvi klub koji se osniva poslije Domovinskog rata. U ovom trenutku klub ima šezdesetak članova. Predsjednik kluba je gospodin Luka Lukić, a tajnik kluba je gospodin Zoran Tomac. Terapeuti u klubu su neuropsihijatrica Tatjana Bakula-Vlaisavljević dr.med., i prof. Mišo Matić, defektolog.
Sjedište kluba je u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Kraljice Jelene b.b. u Slavonskom Brodu.

Članovi kluba sastaju se srijedom u 17 h. Klub je osnovan u cilju pojedinačnog i obiteljskog liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji u skladu s općim društvenim interesima.

U Klubu se potiče druženje istomišljenika u trijeznoj okolini. Pomaže im se da promjene dosadašnji način života i uspostave novi zdravi život bez alkohola.
Aktivnosti KLA biti će usmjerene i u smislu izmjene zdravstvene i opće kulture i prihvaćanja zdravog načina života ispunjenog ljubavlju, prijateljstvom, solidarnosti i prihvaćanjem različitosti, međusobne tolerancije i odgovornosti. Klub će djelovati na polju primarne prevencije nastojeći zajednicu u kojoj djeluje upozoriti na problematiku alkoholizma i prezentirat će svoj rad građanstvu. Takve aktivnosti organizirat će se u vidu tribina za građanstvo, predavanja, kontakata sa sredstvima javnog informiranja pogotovo lokalnim (radio, novine, TV) posjetama đačkim domovima i školama koje to žele i sl.

Liječenjem ovisnosti o alkoholu i u KLA preveniraju se teži poremećaji do kojih dovodi ovisnost o alkoholu,te razvoj alkoholizma i drugih ovisnosti kod djece. Program nastavka liječenja, resocijalizacije i rehabilitacije liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji je dugotrajan proces koji se odvija nekoliko godina.
Prema programu pokojnog prof. dr. Vladimira Hudolina za aktivne sudionike u KLA nakon 5 godina rada na sebi smatra se da je zaokružena terapija rehabilitacije i resocijalizacije, te da je postignut cilj.

Djelatnosti Kluba ostvaruju se uz rad ili nadzor stručnih djelatnika i sastoje se u slijedećem:

  • nastavak liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije alkoholičara i njihovih obitelji
  • pomoć članovima puem grupne obiteljske terapije da što dulje apstiniraju i izmjene način ponašanja
  • djelovanje članstva u cilju da se obiteljima liječenih alkoholičara što prije uspostave skladni odnosi koji su bili narušeni alkoholizmom
  • razvijanje principa samopomoći i uzajamne pomoći članova i njihovih obitelji u cilju što duže apstinencije
  • provođenje što šire i stalne edukacije svih članova i njihovih obitelji s ciljem da se što više upoznaju s vlastitom bolešću i načinom njenog liječenja
  • pomaganje članovima koji imaju poteškoća u liječenju, a posebno u slučaju recidiva, te pronalaženje načina za uspješnu pomoć kroz prijateljske posjete obiteljima da bi se liječenje nastavilo
  • pripremanje lijčenih alkoholičara i članova njihovih obitelji za društvenu, radnu i drugu rehabilitaciju
  • stvaranje i stalno produbljivanje što ugodnije prijateljske atmosfere trijeznog druženja u terapijskoj zajednici Kluba
  • poticanje kulturnih, spostskih i dr. aktivnosti koje će olakšati i učvrstiti apstinenciju članova

U ostvarivanju svojih ciljeva Klub surađuje sa stručnim ustanovama, klinikama, bolnicama i dr. koji se bave liječenjem alkoholizma.

Članom Kluba može postati svaki poslovno sposoban državljanin RH.

 

  Hrvatski liječnički zbor  
    Planinarska sekcija HLZ  
  Hrvatski liječnički sindikat  
  Hrvatska udruga medicinskih sestara  
  Hrvatska komora medicinskih sestara  
  Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara  
  Hrvatska liga protiv raka  
  Klub liječenih alkoholičara - "Novi put"