Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
JEDINICA NEMEDICINSKIH USLUŽNIH I POMOĆNIH POSLOVA
 
 

 

Rukovoditelj jedinice :

  Odjel za dijetetiku i prehranu  
  voditelj odsjeka:  
  e-mail:  
     
  Odsjek za čišćenje i druge pomoćne poslove  
  voditelj odsjeka: Renata Jandrić  
     
  Odsjek za pranje i održavanje rublja  
  voditelj odsjeka: Ana Petrović, med. sestra