Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
ODJEL ZA FAKTURIRANJE
 
 

Odjel u okviru poslovanja zdravstvene ustanove korisnika proračuna ostvaruje slijedeće poslove i aktivnosti:

  • ažuriranje i kontrola podataka korisnika zdravstvene zaštite,
  • kontrola i fakturiranje usluga zdravstvene zaštite,
  • prikupljanje podataka za medicinsku statistiku,
  • izrada izvještaja i praćenje medicinske statistike,
  • praćenje i izvještavanje o ostvarenim pokazateljima izvršenog rada po odjelima i službana,
  • prikupljanje podataka i izrada financijskog plana poslovanja,
  • izrada izvještaja o radu i poslovanju Bolnice.

Odjel je smještena na prvom katu Upravne zgrade, s devet zapolenih djelatnika, dva VSS, jedan VŠS, sedam SSS.

Pored navedenih poslova iz službi se vrši koordinacija rada, praćenje propisa i naputaka o radu za četrdeset službenika fakturiranja smještenih na odjelima i službama Bolnice.


 
 
Zaposlenici:
 
    Rukovoditelj odjela: Jadranka Dobrovodski, dipl. ing. el.  
      Telefon: 035 201 170