Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
SLUŽBA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA
 
 

 

Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove:

  Rukovoditelj Službe općih, pravnih i kadrovskih poslova - Jadranka
Radošević, dipl.iur.
 
     
  Odjel za opće i pravne poslove  
  Rukovoditelj odjela: Karmela Sauerborn Ćužić,dipl.iur.  
         
  Odjel za kadrovske poslove  
 

Rukovoditelj odjela: Sandra Porubski Janković, spec.admin.publ.

 

tel: 035 201 120
Fax: 035 415 633

U ovom Odjelu vode se za cijelu zdravstvenu ustanovu pravni i kadrovski poslovi, prijam i otprema pošte za sve službe, arhiva, knjižnica, telefonska centrala Bolnice, te zaštita na radu i zaštita od požara. U Odjelu je zaposleno 24 djelatnika - 3 VSS.

Pravni poslovi - svi pravni poslovi vezani za cijelu zdravstvenu ustanovu.

Kadrovski poslovi - kadrovski podaci su brzo dostupni i to iz dosjea za svakog zaposlenog, te davanje svih mogućih podataka, koji su potrebni upravi ili zaposlenicima.

Urudžbeni i fotokopirnica - vrši se prijam i otprema pošte, te fotokopiranje svih dokumenata.

Arhiva - pohranjuje i čuva arhivsku građu, koja predstavlja knjige i dokumente vezane za rad Bolnice.

Knjižnica - suvremeno opremljena, kompjuterizirana i raspolaže sa stručnim knjigama, časopisima, doktorskim i magistarskim radovima, te filmskom kartotekom umjetničkih radova.

Telefonska centrala - vrlo moderna centrala koja ispunjava sve potrebe ove bolnice.