Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
ODJEL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
 
 

 

Voditelj odjela:
mr. sc. Milena Krnjaić-Tadijanović, mag med. biokem, - spec. med. biokem.


e-mail: mtadijanović@gmail.com; sblabvoditelj@gmail.com
e-mail: laboratorij@bolnicasb.hr
Tel: 035/ 201 570

Glavni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike - Zoran Ivezić, ing. med. lab. dijag.


e-mail: zoran.ivezic@bolnicasb.hr
035/ 201 577

Administratori:

Vujčić Liza
Lučić Mirjana
Jošić Ankica
035/201 575


RADNO VRIJEME

Redovno radno vrijeme: pon-pet 07:00 – 15:00 sati
Prijem pacijenata: pon-pet 07:00 – 08:00 sati
Izdavanje nalaza (drugi dan); 11:00 – 14:30 sati


Odsjek za HITNU laboratorijsku dijagnostiku radi:

Svaki dan 00:00 - 24:00 sati

Samo za pretrage s popisa HITNIH laboratorijskih pretraga.

REZERVACIJE


Rezervaciju za hormone štitnjače moguće je izvršiti na šalteru Službe za lab. dijagnostiku svaki dan od 10-14 sati, osim vikenda.

Pacijenti se mogu naručiti osobno s uputnicom ili putem telefaxa 035 201 156.

Uzorke pacijenata bez rezervacije ne možemo primiti!!

Bez rezervacije se primaju djeca, trudnice i invalidi!


Povijest odjela
Organizacija
Hitne laboratorijske pretrage
Priprema bolesnika za laboratorijske pretrage
Upute za uzimanje uzoraka biološkog materijala
Katalog laboratorijskih pretraga
Hitne pretrage
Kontrola kvalitete