Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
Opća bolnica dr. Josip Benčević

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
 
 
 
 
ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU
 
 

 

Voditelj Odjela: Ivana Mahovne, dr.med.
Glavna tehničarka Odjela: Ivana Mrvelj, bacc.med.lab.diagn.

e-mail: patologija@bolnicasb.hr


 
    dr.sc. Ivana Prvulović, dr.med. - spec. kliničke citologije  
    Ivana Kolač Damjanović, dr.med. - specijalist patološke anatomije  
  Liječnici na specijalizaciji:  
    Josip Đermić, dr. med. - specijalizant iz patologije i citologije  

Telefoni:

Voditelje:035/ 201-901
Glavna sestra: 035/ 201-902
Administracija: 035/201-905

Specijalističke ambulante:

1. Citološka ambulanta 1 (opća citološka ambulanta)

dr.med., dr.sc. Prvulović Ivana, dr.med.

Radno vrijeme ponedjeljak-petak 7:30-13:30
Tel: 201-911

Citološka ambulanta 2 (citologija dojke, spermiogram i ginekološka)
Liječnik: dr.sc. Prvulović Ivana, dr.med.

Radno vrijeme: Ponedjeljak- Petak 7:30-13:30h
Telefon: 035/201-150

UZV i citološka punkcija dojke

dr.sc. Ivana Prvulović, dr. med. spec. citologije
Srijeda 12-15h