Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
ODJEL ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU
 
 

 

Voditelj Odjela: prim. Azra Latić, dr. med. subspec. UZV
Glavni ing. Odjela: Glumac Goran, bacc.radiol.techn.

e-mail: radiologija@bolnicasb.hr

Telefoni:

Voditelj: 035/441-987, 035/201-521
Administracija: 035/201-523,
Fax: 035/441-987


Dijagnostičke ambulante:

UZV – ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
Telefon: 035/201-526
Radno vrijeme: svaki radni dan od 07.00h-15.00h
srijedom 07.00 - 19.00 h

CT – KOMPJUTORIZIRANA TOMOGRAFIJA
Telefon: 035/201-523
Radno vrijeme: svaki radni dan 7.00 -15.00 h
hitni slučajevi 0-24 h

KONVENCIONALNA RADIOLOGIJA
Telefon: 035/201-523
Radno vrijeme: svaki radni dan 7.00 - 15.00 h

MAMOGRAFSKA DIJAGNOSTIKA
Telefon: 035/201-495
Radno vrijeme: svaki radni dan 7.00 - 12.00 h

ORTOPAN-SNIMANJE ZUBI
Telefon: 035/201-523
Radno vrijeme: svaki radni dan 11.00 - 13.00 h

MR – MAGNETSKA REZONANCA
Telefon: 035/201-535
Radno vrijeme: svaki radni dan 8.00 - 14.00 h

HITNA RADIOLOŠKA SLUŽBA
Telefon: 035/201-533
Radno vrijeme: svaki radni dan, vikend, praznici 0-24 h

Služba je smještena u novoj zgradi na prostoru od 342 četvorna metra i raspolaže slijedećom opremom:

Hitachi Medix 230 X
Siemens - Tridoros optimatic 800
Siemens - Superix 1000
CT-Somatom Emotion Duo
Siemens - Mamomat 300
Shimadzu - Digitex 2400
Siemens - Siremobil Compact
Siemens - Multix Top
Siemens - Polimobil 2

Početkom 1992. započeo je s radom aparat za kompjuteriziranu tomografiju (CT) tipa W 450, te dijagnostički aparat tipa "Medix 230 xl" firme Hitachi.
Tijekom siječnja 2003. god. instaliran je novi uređaj za CT (spiralni CT) model
Somatom Emotion Duo. Tijekom 1997. započeo je s radom aparat za digitalnu angiografiju Shimadzu - Digitex 2400. Planirani opseg posla u 2004. godini na spiralnom CT iznosi cca. 6500-7000 pacijenata, a u okviru invazivne radiologije 700 do 800 dijagnostičkih pretraga i intervencijskih zahvata. Tijekom slijedećih mjeseci planirana je nabavka ultrazvučnog uređaja visoke srednje klase s kolor Doppler-om.

 
 
Na Odjelu rade liječnici specijalisti:
 
    prim. Azra Latić, dr. med.  
    Ivana Grško Šimić, dr.med.  
    Mirna Mirković Daković  
    Drago Mitrečić, dr.med.  
    Ivana Mrković, dr.med.  
    Ana Muldini Dragoja, dr.med.  
    Jakov Pavić, dr.med.  
    Ana Petrić Sabolski, dr.med.  
    Ivica Pudić, dr.med.  
    Karmela Radmilović, dr.med.  
    Martina Rašić-Ažman, dr.med.  
    Danijela Rubil, dr.med.  
    Tomislava Vucić, dr.med.  
         
 
Liječnici na specijalizaciji:
 
    Anita Zelić Dragičević, dr.med.  
    Vesna Vilovčević Novak, dr.med.  
    Ivana Vuković, dr.med.  
    Rafael Zečević, dr.med.