Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
ODJEL ZA ANESTEZIJU, REANIMACIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
 
 


Voditelj odjela - prim. dr.sc. Jasminka Kopić, dr.med.
Glavni tehničar odjela - Hrvoje Premuž, mr.med.techn.

e-mail: anestezija@bolnicasb.hr

 
Povijest
Struktura
Odsjeci
    Odsjek anestezije
    Jedinica intenzivnog liječenje
    Anesteziološka ambulanta
    Ambulanta za bol
Nastava
Informacije za bolesnike

 

 STRUKTURA
 

 

Liječnici na odjelu:

 

prof. dr. sc. prim. Ivo Matić, dr. med. - spec. anr, subspec. int. liječenja

  Asja Ajdinović, dr. med. - spec. anr, subspec. int. liječenja
  Nevenka Domazet, dr. med. - spec. anr
  Iva Erceg Šabić, dr. med. - spec. anr
  Ivana Gruičić, dr. med. - spec. anr
  Matija Jurjević, dr. med. - spec. anr
  Ivan Lučić, dr. med. - spec. anr, subspec. int. liječenja
  Ivan Mirković, dr. med. - spec. anr
  Natalija Mrzljak Vučinić, dr. med. - spec. anr
  Ivan Pupić, dr. med. - spec. anr
  Marcela Špehar-Kokanović, dr. med. - spec. anr
  Marica Teskera, dr. med. - spec. anr
  Helena Vrbanus, dr. med. - spec. anr
  Iva Došen, dr. med. - spec. anr
  Bojan Ocelič, dr. med. - spec. anr
  Irena Šuljić, dr. med. - spec. anr
  Bojan Žanko, dr. med. - spec. anr
  Tonka Bujas, dr. med. - specijalizant anr
  Kristina Njerš, dr. med. - specijalizant anr
 
Odjel ima 9 bolesničkih kreveta u klimatiziranom prostoru.
 

NASTAVA
 
Djelatnici odjela sudjeluju u poslijediplomskoj nastavi, doktorskom studiju, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 


Prof.sc. Ivo Matić, dr.med. je 2004. g. izabran za suradničko zvanje asistenta na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje za znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, predmet Anesteziologija.

Dr. sc. Jasminka Kopić, dr.med. 2004 g. je položila Tečaj uznapredovalog održavanja života u organizaciji Advanced Life Support Group iz Manchestera. Sada je na listi čekanja za pohađanje instruktorskog tečaja

Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje od 1997 g. organizira Tečajeve iz KPR. Inicijator i koordinator Tečaja je Dr. Blanka Sabolić-Kormendy. (Trajna edukacija)

 


INFO

Telefoni:
Voditelj Odjela: 035 201611
Glavni tehničar: 035 201625
Administracija: 035 201 625
Fax: 035 201 625

Odsjeci:

1. Anestezija - tel: 035 201 618
2. Jedinica intenzivnog liječenja - tel: 035 201 615

POLIKLINIČKO KONZILIJARNA DJELATNOST

Specijalističke ambulante, telefon i radno vrijeme:

Anesteziološka ambulanta - radno vrijeme svaki dan 7 -15, utorkom 7-20
Tel.035201620

Ambulanta za liječenje boli - radno vrijeme: svaki dan 7-15
Tel.035201620

Vrijeme posjeta bolesnicima:
Svaki dan 15-16 sati.