Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
ODJEL ZA PSIHIJATRIJU
 
 


Voditelj Odjela: Tatjana Bakula-Vlaisavljević, dr. med., specijalist neuropsihijatrije

Glavna sestra Odjela: Barica Kokanović, dipl.med.sestra

e-mail: psihijatrija@bolnicasb.hr

Telefoni:
Voditelj: 035/201-820
Glavna sestra: 035/201-821
Administracija: 035/201-845
Fax: 035/201-821

Ukupan broj djelatnika: 42
Broj kreveta: 35
Broj liječnika: 11 (9 specijalista+2 specijalizanta)

Odjelni liječnici:

Dubravka Ergović-Novotny, dr. med., specijalist psihijatrije
Tatjana Prvulović-Mirković, dr. med., specijalist psihijatrije
Tatjana Bakula-Vlaisavljević, dr. med., specijalist neuropsihijatrije
mr. sc. Jugoslav Gojković, dr. med., specijalist psihijatrije
Fadila Kulenović, dr. med., specijalist psihijatrije
Čidija Tomičević, dr. med., specijalist psihijatrije

mr. Davorka Čavar-Lovrić, spec. kliničke psihologije
Dijana Rac, psiholog

Na Odjelu za duševne bolesti su na specijalizaciji liječnici:

Monika Golemović Mikić, dr. med. - specijalizant psihijatrije
Ivona Prgomet, dr. med. - specijalizant psihijatrije
Ivana Stefanović, dr. med. - specijalizant dječje i adolescentne psihijatrije


 
Povijest
Djelatnost
Odsjeci
    Odsjek intenzivne skrbi, postintenzivna skrb
    Odsjek za psihoze, afektivne poremećaje, liječenje ovisnika od alkohola i drugih ovisnosti
    Odsjek dječje i adolescentne psihijatrije
    Odsjek za psihotraumu, neuroze i granična stanja
    Odsjek dnevne bolnice
    Poliklinike
Informacije za bolesnike

 

   
 

Naša želja i cilj nam je da vaše liječenje na našem Odjelu protekne i završi se na obostrano zadovoljstvo. Želimo da boravak bude u cilju poboljšanja i unaprijeđenja vašeg psihičkog zdravlja. Naše osoblje učinit će sve da svojim znanjem, brigom, skrbi i iskustvom to ostvari, a za što nam je potrebna vaša suradnja.

Stoga vas molimo da se zajedno s vašim najbližima pridržavate uputa i preporuka zdravstvenog tima za vrijeme vašeg boravka na našem Odjelu.

Danas Odjel za duševne bolesti Opće bolnice “Dr Josip Benčević” Slavonski Brod zauzima značajno mjesto u sustavu zdravstvene skrbi RH. Iako ima status Odjela opće županijske bolnice naš Odjel zbrinjava bolesnike širokog područja od zapadnog dijela Brodsko-posavske županije do istočne granice Hrvatske a po potrebi i drugih krajeva Hrvatske.

Na Odjelu za duševne bolesti Opće bolnice “Dr Josip Benčević” zaposleno je:

  11 liječnika, od kojih je jedan magistar znanosti:
    9 specijalista psihijatrije
    2 specijalizanta iz psihijatrije
  2 psihologa
  1 socijalni radnik
  1 dipl. med. sestra
  4 prvostupnice sestrinstva
  1 prvostupnik sestrinstva
  12 medicinskih sestara srednje stručne spreme
  4 medicinska tehničara srednje stručne spreme
  2 administratora
  4 spremačica
 


Odjel ima 34 bolesnička kreveta raspoređena u 11 bolesničkih soba s pripadajućim sanitarnim čvorovima i 1 jednokrevetni apartman s pripadajućom opremom. Parcijalno Dnevna amulanta 2 kreveta. Dnevna bolnica 20 stolica.

   
  INFORMACIJE ZA PACIJENTE
 

 

Vrijeme posjeta bolesnicima:

radnim danom od 15.00 - 16.00 h
nedjeljom i blagdanom od 10.00 -12.00 h

Za bilo kakvu informaciju u vezi narudžbe nazovite 035/ 201-845. Obavijest o terminima dobit ćete na isti način na koji ste obavili narudžbu. U slučaju nedolaska na naručeni termin, molimo Vas kontaktirajte navedeni broj telefona.

Prilikom dolaska na Odjel radi pregleda u specijalističkim ambulantama ili radi prijema na bolničko liječenje svaki pacijent sa sobom mora donijeti ispravno popunjenu uputnicu, zdravstvenu iskaznicu, potvrdu o oslobađanju od participacije, te iskaznicu zdravstvenog osiguranja (ako ste ga ugovorili). Također je preporučljivo sa sobom donijeti svu prethodnu medicinsku dokumentaciju koja uključuje lab. nalaze, rtg snimke i sl., kao i otpusna pisma ranijih boravaka na Odjelu ako postoje.

Informacije nadležnih liječnika o hospitaliziranim bolesnicima su radnim danom od 14-15 h.

Broj telefona: 035 / 201 – 821.