Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
ODJEL ZA NEUROLOGIJU
 
 


Voditelj odjela - dr. sc. Milan Bitunjac, dr. med.
Glavna sestra odjela - Dubravka Jozić, prvostupnica sestrinstva

e-mail: neurologija@bolnicasb.hr

TELEFONI:
Voditelj: 201-800
Glavna sestra: 201-806
Administracija: 201-805

ODJEL- telefoni:
JMU- 201-803
NEUROLOGIJA 1 - 201-807
NEUROLOGIJA 2 - 201-812

SPECIJALISTIČKE AMBULANTE:

Opća neurološka ambulanta
Radno vrijeme: pon-pet 9:00-14:00 h, sri 13:00-19:00 h
Tel: 201-801

Epileptološka ambulanta
Radno vrijeme: uto i sri 9:00-14:00 h
Tel: 201-810

Hitna neurološka ambulanta
Radno vrijeme: pon-ned 0:00-24:00 h
Tel: 201-147


DIJAGNOSTIČKE AMBULANTE:

TCD
Radno vrijeme: pon-pet 7:00-15:00 h
Tel: 201-808

CDFI
Radno vrijeme: pon-pet 8:45-14:00 h
Tel: 201-808

EMNG
Radno vrijeme: pon-pet 8:30-14:00 h
Tel: 201-804

EEG
Radno vrijeme: pon-pet 7:00-15:00 h
Tel: 201-810

VEP
Radno vrijeme: pon-pet 7:00-9:00h i uto 7:00-15:00 h
Tel: 201-810

POSJETE BOLESNICIMA:
Odjel neurologije (1. kat): radnim danom 15:00-16:00 h
vikendom i blagdanom 10:00-12:00 h
JMU: svaki dan 14:00-15:00 h

Informacije o pacijentima: svaki dan 14:00-14:30 h

 

 

STRUKTURA
 
Na Odjelu za živčane bolesti Opće bolnice “Dr Josip Benčević” zaposleno je:
  13 liječnika od kojih su dva doktora znanosti - jedan docent
    9 specijalista neurologije
    4 specijalizanta iz neurologije
  1 diplomirana medicinska sestra
    6 prvostupnica sestrinstva
  33 med. sestra i tehničar srednje stručne spreme
  2 administratora
  3 spremačice
 

 

Odjel ima 32 bolesnička kreveta, od toga 23 raspoređena u 10 bolesničkih soba i 9 u Jedinici za moždani udar. U dnevnoj bolnici su 4 bolesnička kreveta za opservaciju i infuzijsku terapiju.

 

 

SPECIJALISTI NEUROLOZI:

dr. sc. Milan Bitunjac, dr. med.
doc. dr. sc. Marinko Dikanović, dr. med.
Željka Ležaić, dr.med. dr. med.
Marija Sabolski, dr. med.
Gordana Lojen, dr. med.
prim.dr.sc. Lidija Šapina, dr. med.
Mato Gjurčević, dr. med.
Marija Ratković, dr. med.
Dražen Ažman, dr. med.

SPECIJALIZANTI:

Vlatka Šimunić Martić, dr. med.
Martina Galić, dr. med.
Simona Milić, dr. med.

HOME - Odjel za neurologiju
Povijest
Struktura
Odsjeci
    Jedinica za moždani udar
    Odsjek za epilepsije
    Odsjek za neuromuskularne bolesti
    Odsjek za demijelinizacijske i ekstrapiramidne bolesti
    Poliklinike
Informacije za bolesnike