Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
SLUŽBA ZA INTERNISTIČKE DJELATNOSTI
 
 

 

Pročelnik Službe za internističke djelatnosti - doc.dr.sc. Blaženka Miškić, prim. dr. med. - spec. internist - subspec. endokrinolog i dijabetolog

Glavna sestra službe: Nikolina Marinić, mag.med.techn.

Telefoni:

Rukovoditelj: 035 201 680
Administracija: 035 201 745
Fax: 035 446 689
e-mail: interna@bolnicasb.hr

Vrijeme posjeta bolesnicima:
radnim danom - 15 - 16 h
nedjeljom i blagdanom - 10 - 12 h

 
Odjel za kardiologiju
 
  Voditelj odjela: Božo Vujeva, dr. med. - spec. internist - subspec. kardiolog  
 

Glavna sestra odjela: Željka Stojkov,bacc.med.techn.

 
    dr.sc. Đeiti Prvulović, dr. med. - spec. internist, subspec. kardiolog  
    Katica Cvitkušić-Lukenda, dr. med. - spec. internist, subspec. kardiolog  
    Ivica Dunđer, dr. med. - spec. internist, subspec. kardiolog  
    Krešimir Gabaldo, dr. med. - spec. internist  
    dr.sc. Marijana Knežević-Praveček, dr. med. - spec. internist  
    dr.sc. Damira Pevec Matić, dr.med., spec. internist, subspec. kardiolog  
    Antonija Raguž, dr. med. - spec. internist  
    Ivan Bitunjac, dr. med. - specijalizant kardiologije  
    Domagoj Mišković, dr. med. - specijalizant kardiologije  
    Martina Menegoni, dr. med. - specijalizant kardiologije  
    Anamarija Palenkić, dr. med., - specijalizant kardiologije  
    Ema Hercog, dr. med. - specijalizant kardiologije  
    Ivan Budimir, dr. med. - specijalizant kardiologije  
 

Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom ima 39 kreveta. Ukupno radi 8 specijalista. Od 2003. godine invazivna kardiologija (sada godišnje oko 700 koronarografija i 260 intervencija).

e- mail: kardiologija@bolnicasb.hr

 
 
Odjel za pulmologiju
 
  v.d. Voditelj odjela: Zvjezdana Vujeva, dr. med. - spec. pneumoftiziolog  
 

Glavna sestra odjela: Dubravka Čmelješević, bacc. med. tehn.

 
    Vesna Kovačević, dr. med. - spec. pneumoftiziolog  
    Zdenka Meter, dr. med. - spec. pneumoftiziolog  
    Josipa Meter, dr. med. - specijalizant pulmologije  
    Lorena Vuleta, dr. med. - specijalizant pulmologije  
    Maja Franić, dr. med. - specijalizant opće interne medicine  
 

Na Odjelu pulmologije radi 5 liječnika specijalista. Odjel ima 30 kreveta. Radi se radiološka obrada pluća, bronhoskopije, biopsije pluća, spirometrija, alergološka testiranja...

e- mail: pulmologija@bolnicasb.hr

 
 
Odjel za gastroenterologiju, endokrinologiju i dijabetologiju
 
  Voditelj odjela: prof. dr.sc. Marica Jandrić-Balen, prim. dr. med. - spec.internist, subspec. endokrinolog i dijabetolog  
 

Glavna sestra odjela: Vesna Gavran, bacc. med. tehn.

 
    mr. sc. Davor Jelić, dr. med. - spec. internist, subspec. gastroenterolog  
    Maja Jurić-Samardžić, dr. med.-spec. internist  
    Vesna Lukenda Žanko, dr. med. - specijalist opće interne medicine  
    Zvonimir Mahovne, dr. med. - spec. internist, subspec. gastroenterolog  
    doc. dr.sc. Blaženka Miškić, dr. med. - spec. intern. subspec. endokrinolog i dijabetolog  
    Nataša Moser, dr. med. - spec. internist, subspec. endokrinolog i dijabetolog  
    Gorana Pavković, dr. med.-spec. internist  
    Ljubica Popić-Bolfek, dr. med. - spec. internist  
    Marijana Škarica Zdjelarević, dr. med. - specijalist opće interne medicine  
    Sidbela Zukanović, dr. med. - spec. internist, subspec. endokrinolog i dijabetolog  
    Ivan Balen, dr. med. - specijalizant gastroeneterologije  
    Maja Miletić, dr. med. - specijalizant gastroeneterologije  
    Ines Rajkovača, dr.med. - specijalizant gastroenterologije
 
 

Na Odjelu za gastroenterologiju, endokrinologiju i dijabetes radi sedam liječnika specijalista. Odjel ima 34 kreveta opremljen endoskopskom i ultrazvučnom opremom, a u poliklinici se radi dijagnostika periferne cirkulacije, osteoporoze i ultrazvuka štitnjače.

e- mail: gastroenterologija@bolnicasb.hr

 
 
Odjel za hematologiju i onkologiju - Link
 
  Voditelj odjela:prim. mr.sc. Božena Coha, dr. med. - spec. internist - hematolog  
 

Glavna sestra odjela: Lidija Vinković, bacc. med. tehn.

 
    Zvjezdana Borić-Mikez, dr. med. - spec. internist, subspec. klinički onkolog  
    Hrvoje Holik, dr. med. - spec. internist  
    Anamarija Kovač Peić, dr. med. - spec. internist  
    Ivana Vučinić Ljubičić, dr. med. - spec . internist  
    Matea Kršan, dr. med. - specijalizant internističke onkologije  
    Martina Mladinović, dr. med. - specijalizant internističke onkologije  
 

Na Odjelu za hematologiju i onkologiju rade 3 liječnika specijalista. Odjel raspolaže s 18 kreveta i poliklinikom s ultrazvučnom dijagnostikom dojki.

e- mail: hematologija@bolnicasb.hr

 
 
Odjel za nefrologiju i hemodijalizu
 
  Voditelj odjela: prim. Ninoslav Leko, dr. med. - spec. internist  
 

Glavna sestra odjela: Jadranka Jakačić, bacc. med. tehn.

 
    Tomislav Teskera, dr. med. - spec. internist, subspec. nefrolog  
    Martin Vinković, dr. med. - spec. internist  
    Mia Milković Raič, dr. med. - specijalizant opće interne medicine  
    Zvonimir Bosnić, dr. med. - specijalizant nefrologije  
    Nikolina Bukal, dr. med. - specijalizant nefrologije  
 

Na Odjelu za nefrologiju i hemodijalizu radi 5 liječnika specijalista. Odjel ima 9 bolničkih kreveta i 22 kreveta na hemodijalizi gdje se dijalizira oko 110 bolesnika u 3 smjene. U poliklinici se obavlja ultrazvučna dijagnostika abdomena.

e- mail: nefrologija@bolnicasb.hr

 
 
Odjel za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - Link
 
  Voditelj odjela: Marino Hanih, dr. med. spec. fizijatar i reumatolog  
 

Glavni tehničar odjela: Zdravko Šaravanja, bacc. physioth.

 
    Višnja Ivanko Ljubičić, dr. med. - spec. fizijatar  
    Matija Knežević-Marković, dr. med. - spec. fizijatar  
    Ivan Galić, dr. med. - specijalizant fizikalne medicine  
    Branimir Žarković, dr. med. - specijalizant reumatologije  
    Ivana Đaković, dr. med. - specijalizant fizikalne medicine  
    Paulina Benić-Martić, dr. med. - specijalizant fizikalne medicine  
 

 

e- mail: fizikalna@bolnicasb.hr

 

 

Povijest Odjela za unutarnje bolesti

1920. godine formira se Interni odjel jer se bolnica koja je do tada imala sve bolesnike na jednom odjelu dijeli na Kirurški odjel i Interni odjel. Interni odjel je od početka vodio dr. Emanuel (Kohn) Kovačić koji je u to vrijeme obnašao i funkciju ravnatelja bolnice. Uz njega su na odjelu radili uglavnom mladi liječnici i to privremeno kao sekundarci.
Od 1939. godine odjelom rukovodi dr. Aleksandar Krauth, koji dolazi u Brod iz bolnice Sestara milosrdnica u Zagrebu, gdje je stekao zvanje specijaliste interne medicine. Dr. Krauth je rođen 1902. g. u Vrpolju, gimnaziju je završio u Zemunu, a studij medicine u Beču. Odmah po dolasku na mjesto rukovoditelja Internog odjela osniva posebne odsjeke za tuberkulozne i druge zarazne bolesti. Tijekom II. svjetskog rata ujedno je obnašao i funkciju ravnatelja bolnice.

Odlaskom dr. Krautha 1951. g. na mjesto rukovoditelja internog odjela dolazi dr. Berislav Petrešević koji rukovodi odjelom do 1954. g.

Tijekom 1953. g. na odjel dolazi dr. Bogdan Stefanović, a u slijedeće dvije godine dr. Damir Bradić i dr. Melita Bradić. 1955. g. na odjel se vraća dr. Krauth no radio je nešto manje od godinu dana radi bolesti pa odjel ostaje nekoliko godina bez specijalista. Stručni nadzor nad radom mladih liječnika tijekom 1956. i 1957. godine imao je dr. Stjepan Piuković, specijalist za kožne i spolne bolesti, a 1958. godine odjelom je rukovodila dr. Olga Pichler, spec. za zarazne bolestiti. Do povratka dr. Bogdanovića 1959. g. sa specijalizacije odjel je ostao bez specijalista. Od svog osnivanja do 1954. godine odjel je bio smješten u staroj bolničkoj zgradi na mjestu današnje neurologije i psihijatrije.

Od 1954. do 1965. godine odjel biva premješten na Plavo polje, a 1965. g ponovno se vraća u Bolnicu na mjestu današnje pulmologije i ginekologije. U tom periodu na mjesto rukovoditelja odjela 1959. dolazi dr. Bogdan Stefanović i obnaša tu funkciju do 1975. godine. Radi se o periodu oskudnih tehnoloških mogućnosti kada je na raspologanju bio rtg aparat, jedan do dva EKG uređaja, spirometar, oscilometar, monookularni mikroskop za analizu krvnih slika odnosno priručni biokemijski laboratorij za analizu urina, bilirubina, glukoze u krvi, ureje itd. 1963. g. sa specijalizacije se vraća dr. Damir Bradić te se odjel dijeli na muški i ženski odsjek. Godine 1965. na odjel dolazi dr. Josip Čeović koji je završio specijalizaciju 1969. godine. Od 1971. g. na odjelu radi dr. Ivica Balen, a iste godinu specijalizaciju započinje dr. Dragica Bistrović koja kao specijalist internist i citolog dolazi na odjel 1975. godine. Od 1973. g. na odjelu radi dr. Bruno Bucić.

Godina 1975. je višestruko značajna za razvoj Odjela, jer osim preseljenja u nove prostorije, dolazi i do modernije organizacije odjela. Odjel se dijeli na 5 odsjeka: kardiologija s koronarnom jedinicom, hematologija s onkologijom, gastroenterologija, dijabetes i bolesti metabolizma te nefrologija . Iste godine novi rukovoditelj službe postaje dr. Damir Bradić. Na odjel dolazi dr. Stjepan Perčec koji od 1981. godine odlazi u Zagreb. Od 1976. godine na odjelu radi dr. Pejo Samardžić. U predstojećem razdoblju dolazi do intezivnog kadrovskog i tehnološkog razvoja. Implantirane prve elektrode privremenih elektrostimulatora, nabavljen prvi fleksibilni gastroskop, a potom i rektosigmoidoskop i kolonoskop.

1979. godine na odjel dolazi dr. Jozo Meter a 1980. godine dr. Marica Jandrić.
1984. godine dr. Darija Hausknecht, dr. Davor Jelić i dr. Božo Vujeva.
1985. godine dr. Ljubica Popić Bolfek a 1986. dr. Blaženka Galović i dr. Đeiti Prvulović.
1987. godine sa specijalizacije dolazi dr. Zoran Perušinović. Iste godine s odjela odlazi u Ljubljanu dr. Bruno Bucić a od tada kadiologijom rukovodi dr. Pejo Samardžić.

1984. g.na odjel dolazi prvi utrazvučni aparat što je dovelo do razvoja te dijagnostike u svim subspecijalnostima. Dr. Pejo Samardžić uvodi UZV dijagnostiku srca, dr. Ivica Balen UZV u gastroenterologiji, a dr. Jozo Meter počinje UZV dijagnostiku bubrega. U kasnijem razdoblju dolazi do dodatnog značajnog unapređivanja ultrazvučne dijagnostike i uvođenja intervencijskog ultrazvuka za koji je zaslužan dr. Zoran Perušinović.
1989. godine na odjel dolaze dr. Božena Coha i dr. Zvonimir Mahovne, 1992. godine dolazi dr. Ninoslv Leko, a 1997. godine dr. Ivica Dunđer i dr. Katica Cvitkušić.
Odlaskom dr. Bradića u mirovinu 1989. godine novi rukovoditelj službe postaje dr. Ivica Balen koji tu funkciju obnaša do srpnja 1990. godine kada odlazi na funkciju ravnatelja Bolnice.

Od 1990. godine do 2003. mjesto rukovoditelja službe obnaša dr.sc. Dragica Bistrović. U Domovinskom ratu odjel funkcionira u otežanim uvjetima. U prvoj fazi rata tijekom 1991. g.na odjelu su se liječili bolesnici iz cijele Slavonije, a u drugoj fazi od 1992. g. kada su naš grad i bolnica bili na izravnoj meti neprijatelja odjel je funkcionirao smanjenim kapacitetom smještaja.

Nakon teško ratnog i poratnog razdoblja slijedi ponovni kadrovski i tehnološki razvoj u moderan veliki bolnički odjel. Tijekom 1998. godine odjelu se pripaja odsjek hemodijalize sa specijalistima interne medicine (dr. Martin Baričić, dr. Martin Vinković, dr. Tomislav Teskera i dr. Danijel Šimunović), a 2002. godine pulmologija sa specijalistima pneumoftiziolozima (dr. Zdenka Meter, dr. Mirjana Jurković, dr. Stjepan Kovačević, dr. Vesna Kovačević i dr. Zvjezdana Vujeva).

Od 01. 01. 2003 godine rukovoditelj službe postaje dr. Pejo Samardžić. U travnju 2003. godine se otvara nova koronarna jedinica s najsuvremenijom opremom za neinvazvno i invazivno praćenje bolesnika te novi odsjek kardiologije. Iste godine u listopadu otvara se invazivni kardiološki laboratorij prve takve vrste u ovom dijelu Hrvatske. Prvi interventni kardiolozi su dr. Božo Vujeva i dr. Đeiti Prvulović.

Odjel se nastavlja i dalje kadrovsku razvijati. Na odjel dolaze dr. Nataša Moser, dr. Zvjezdana Borić Mikez, dr. Krešimir Gabaldo, dr. Zrinka Mišetić Dolić, dr. Marijana Knežević Praveček, dr. Sidbela Zukanović, dr. Irzal Hadžibegović, dr. Maja Filipović Grčić, dr. Anamarija Peić Kovač danas specijalisti intrne medicine.

Na odjelu su još specijalizanti: dr. Maja Jurić Samardžić, dr. Hrvoje Holik, dr. Antonija Raguž, dr. Vesna Lukenda, dr. Marijana Škarica, dr. Ognjen Čančarević, dr. Maja Franić, dr. Ivana Vučinić, dr. Gorana Maljković, dr. Mia Milković Raič i dr. Ivan Bitunjac.

Na internom odjelu zaposleno je ukupno 38 liječnika od kojih je 28 specijalista i 10 specijalizanta. Odjel raspolaže s ukupno 129 kreveta za ležeće bolesnike i 22 kreveta za bolesnike na programu kronične dijalize te dnevnom bolnicom sa 6 kreveta.
Odjel se sastoji od 6 odsjeka.


Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita i specijalistička dijagnostika:

Interna medicina - Opća ambulanta - pon-pet 7-14 h

Interna medicina 1 - hitna ambulanta - pon-ned 0-24 h

Intrna medicina 2 - hitna ambulanta - pon-ned 0-24 h

Kardiološka ambulanta - pon-pet 8-14 h

Kardiovaskularna dijagnostika - ultrazvuk srca - pon-pet 8-14 h

Kardiovaskularna dijagnostika - ergometrija - pon-pet 8-14 h

Kardiovaskularna dijagnostika - Holter - pon-pet 8-14 h

Kardiovaskularna dijagnostika - EKG - pon-pet 8-14 h

Pulmološka ambulanta - pon-pet 9-14 h

Bronhoskopija i traheoskopija - pon-pet 9-12 h

Alergologija i klinička imunologija - pon-pet 9-12 h

Gastroenterološka ambulanta - pon, sri, pet 8-14 h

Endoskopija probavnog trakta - pon, utor, sri, četvrt 8-13 h

Ultrazvuk abdomena - pon, četv, pet 8-14 h; sri 14-19 h

Ultrazvuk dojke - sri 9-14 h

Ultrazvuk štitnjače - utor 9-14 h

Nefrološka ambulanta - sri 7-14 h

Hematološka ambulanta - čet 9-14 h

Endokrinološka amulanta - pon i pet 8-13 h

Dijabetološka ambulanta - utor, sri 9-14 h

Onkološka ambulanta - četvt 9-14 h

Denzitometrija - utor, sri 7-12 h

Dnevna bolnica 6 postelja

interna medicina - 2 postelje

pulmologija - 2 postelje

onkologija - 2 postelje