Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
 

 

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
10. listopada 2017. godine u 13:00h

Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Lidija Šapina, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Posttraumatske epilepsije: usporedba terapije standardnim antiepilepticima i antiepilepticima nove generacije“
Mentorica: prof.dr.sc. Silva Butković-Soldo

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

izv.prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, predsjednica
prof.dr.sc. Dragutin Kadojić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, član
doc.dr.sc. Antonija Krstačić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Rezervni član: izv.prof.dr.sc. Branko Radanović, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek