Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
 

 

Javna obrana doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
03. listopada 2017. godine u 13:30h

Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Željka Janjetović, dr.med.

Naslov doktorske disertacije: „Specifičnosti biometrijskih čimbenika oka u glaukomskih bolesnika s pseudoeksfolijativnim sindromom mjerenih optičkom niskokoherentnom reflektometrijom“

Mentor: prof.dr.sc. Mladen Bušić, komentor: doc.dr.sc. Josip Barać

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

doc.dr.sc. Antonio Kokot, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
doc.dr.sc. Dubravka Biuk, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
izv.prof.dr.sc. Damir Kovačević, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci, član
Rezervni član: doc.dr.sc. Suzana Matić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek