Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
 

POČETNICA IZ ERAS-a

U edukacijskom centru Opće bolnice "Dr. J. Benčević" održan je 07.-08. travnja 2017. godine stručni sastanak: Enhaced Recovery After Surgery–ERAS, koji je okupio brojne medicinske djelatnike iz cijele RH i Bosne i Hercegovine.

Na sastanku su sudjelovali kirurzi, anesteziolozi, ginekolozi, fizijatri, liječnici obiteljske medicine, otorinolaringolozi, internisti, infektolozi kao i med. sestre i tehničari navedenih specijalizacija.
Glavne teme ovog skupa bile su :
1. koncept ERAS-a
2. Multidisciplinarni pristup ERAS-u
3. Perioperativna prehrana bolesnika u ERAS protokolu
4. ERAS kirurgija
5. Poslijeoperacijski pristup u ERAS-u.
6. Očekivanja od ERAS protokola.

Enhanced recovery after surgery (ERAS) protokoli imaju svrhu doprinjeti bržem oporavku pacijenata poslije kirurških operativnih zahvata zadržavanjem funkcija organa na preoperativnoj razini i reduciranjem stresnog odgovora organizma na operativni zahvat.

Stručni sastanak otvorio je predsjednik Organizacijskog odbora prim. Josip Samardžić, dr. med. Nakon održanih predavanja i diskusije, održan je okrugli stol o ERAS-u i postupcima za poboljšanje kontrole kvalitete u digestivnoj kirurgiji. Poslije stručnog dijela o ERAS-u održana su i dva sastanka izvršnih odbora Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju i Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju.