Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
 

 

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV
na javnu obranu doktorske disertacije
6. travnja, 2017.godine u 12:00h

Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Željka Vuković Arar, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Povezanost serumske koncentracije vitamina D i glaukomske optičke neuropatije kod žena“
Mentorica: doc.dr.sc. Blaženka Miškić

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

doc.dr.sc. Dubravka Biuk, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
prof.dr.sc. Iva Dekaris, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica
doc.dr.sc. Blaženka Miškić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica i mentorica
Rezervni član: doc.dr.sc. Josip Barać, docent Medicinskog fakulteta Osijek