Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
 

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA

Klasa: 643-03-16-01/1
Broj: 380-59-10106-16-5566/1
Zagreb, 24.11. 2016.

P R I O P Ć E N J E

Ljubica Fuštar Preradović, dr. med., liječnica, specijalist kliničke citologije u Službi za patologiju, sudsku medicinu i citologiju Opće bolnice “Dr Josip Benčević” u Slavonskom Brodu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoju disertaciju u

petak, 09. prosinca 2016. godine u 11,00 sati

u Seminarskoj dvorani Zavoda za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 10, u Zagrebu

Disertacija nosi naslov:

«Citološko predoperacijsko razlikovanje promjena u paratireoidnim žlijezdama»

Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 17. prosinca 2012. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Mirna Sučić
2. prof. dr. sc. Vlado Petric
3. prof. dr. sc. Spomenka Manojlović

Mentor: prof. dr .sc. Božena Šarčević

Zamjenik člana Povjerenstva: prof. dr. sc. Hrvoje Čupić

D e k a n:
prof. dr. sc. Marijan Klarica, v.r.