Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
 


Osijek - 24.10.2014. Dr.sc. Ivana Pajić Penavić, prim.dr.med., naslovna viša asistentica Medicinskog fakulteta Osijek u povodu svoga izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani otorinolaringologija održala je javno nastupno predavanje pod naslovom:

„RESPIRATORNE BOLESTI GORNJEG DIŠNOG SUSTAVA IMIGRANATA U EU".

Predavanje se održalo u četvrtak, 30. listopada 2014. god. s početkom u 15:00 sati u predavaonici P.8., Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10E (prizemlje) - nastava za studente V. godine sveučilišnog diplomskog studija Medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Članovi stručnog povjerenstva:
1.izv.prof.dr.sc. Željko Vranješ, predsjednik
2.izv.prof.dr.sc. Andrijana Včeva, član
3.doc.dr.sc. Siniša Maslovara, član