Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
  Javna obrana doktorske disertacije - prim. Lidija Šapina, dr. med.
10. listopad 2017.
 
   
  Javna obrana doktorske disertacije - prim. Željka Janjetović, dr. med.
03. listopad 2017.
 
   
  Priopćenje - Obrana doktorskog rada
06. srpanj 2017.
 
   
  Priopćenje - Obrana doktorskog rada
13. lipanj 2017.
 
   
  Priopćenje - Obrana doktorskog rada
12. lipanj 2017.
 
   
  Higijena prostora i površina
20. ožujak 2017.
 
  Na sjednici Vlade RH održanoj 12. listopada 2016. g. donesen je Program za provođenje preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
20.ožujka 2017.g. u OB "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod, započela je provedba sistematskih pregleda hrvatskih branitelja.
 
  POČETNICA IZ ERAS-a - osvrt
7. i 8. travanj 2017.
 
   
  JAVNA OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE - prim. dr.sc. Željka Vuković Arar
06.travanj 2017.
 
   
  Higijena prostora i površina
03. ožujak 2017.
 
   
  MARIO MANDŽUKIĆ POSJETIO DJEČJI ODJEL BRODSKE BOLNICE
25.ožujak 2017.
 
   
 

Rano otkrivanje raka debelog crijeva
Rano otkrivanje raka dojke
Rano otkrivanje raka vrata maternice

 
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI- Alen Sekelj, dr. med.
16. veljače 2017.
 
   
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI- Marijana Knežević Praveček, dr. med.
07. veljače 2017.
 
   
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI- Ljubica Fuštar Preradović, dr. med.
09. prosinac 2016.
 
   
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI
05. travanj 2016.
 
  dr.sc. Anita Kedačić, dipl. oec.  
Arhiva