Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
  Monika Ferić, dr.med.
specijalist pedijatar

Odjel za pedijatriju
 

 

 
 
 
 
 

Monika Ferić je rođena 13.3.1975. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu završila je 1989., a srednju 1993. godine u Slavonskom Brodu. Medicinski fakultet završila je 1999. godine u Zagrebu.
Pripravnički staž odradila je u Općoj bolnici “Dr. Josip Benčević” u Slavonskom Brodu, a državni ispit položila 24.1.2001. godine. U Službi za zaštitu zdravlja djece zaposlena je od 1.4.2001. godine. Radi kao specijalist pedijatar.