Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
  Nevenka Domazet , dr.med.
Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje
specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
 

 

 
 
 
 

Rođena 09.05.1957. u Novoj Gradiški gdje je završila osnovnu školu 1972. i srednju, Gimnaziju, 1976. Medicinski fakultet završila je u Zagrebu 1983. godine. Radila je na poslovima Opće prakse u ambulanti Doma zdravlja "Đuro Đaković" Slavonski Brod, u službi Hitne medicinske pomoći i nakon toga u Službi za anesteziju i reanimaciju OB "Dr. Josip Benčević". Godine 1992. položila je specijalistički ispit iz Anestezije i reanimacije.