Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
  Ljiljana Čuljak, vms
Odjel za oftalmologiju i optometriju
glavna sestra Odjela
 

 

 
 
 
  Rođena je 16. siječnja 1953. godine u Slavonskom Brodu. Srednju medicinsku školu završila je 1972. godine. Iste godine zapošljava se u Medicinskom centru u Slavonskom Brodu, u Službi za očne bolesti, kao medicinska sestra. Godine 1979. završava Višu medicinsku školu oftalmološkog smjera u Zagrebu. Ukupno navršila 28 godina radnog staža, sve u području oftalmologije. Od 1995. godine je glavna sestra u Službi za očne bolesti Opće bolnice “Dr. Josip Benćević” u Slavonskom Brodu. Udana je i majka troje djece.