Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
  mr. Renata Coha, spec. kliničke psihologije
Odjel za pedijatriju
 

 

 
 
 
 

Rođena 26.11.1963. u Belišću gdje je završila osnovnu školu. Po završetku srednje škole gimnazijskog programa, upisuje studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te diplomirala u prosincu 1986.
Od lipnja 1987. je zaposlena, a trinaestogodišnje radno iskustvo odnosi se na rad s djecom i adolescentima, i to u Službi za profesionalnu orijentaciju, zatim u školi i sada u Službi za zaštitu zdravlja djece.
Završila specijalizaciju iz kliničke psihologije, a područje kojim se bavila u okviru specijalističke radnje su strategija suočavanja s bolešću i s hospitalizacijom kod kronično bolesne djece.
Prošla je edukaciju iz bihevioralno-kognitivne terapije i to joj je osnovna orijentacija u terapijskom radu.
Punih šest godina radila u Dječjem savjetovalištu na provođenju vladinog Programa psiho-socijalne pomoći stradalnicima domovinskog rata – radi s djecom i adolescentima na problemima straha, traume, gubitka i žalovanja, te poteškoćama učenja.
Na Odjelu za dječje bolesti najveći dio radnog vremena odnosi se na potrebe Odsjeka za neurorazvojne poremećaje, pa je i član Akademije za razvojnu rehabilitaciju u Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu.