Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
  prim. mr.sc. Božena Coha, dr.med.
spec. internist

Služba za internističke djelatnosti
Odjel hematologiju i onkologiju
voditelj odjela
 

 

 
 
 
 

Rođena 1959. u Novoj Gradiški. Osnovnu školu je završila u Cerniku 1975. Gimnaziju je završila u Novoj Gradiški 1978. Studirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu od 1978. do 1983., te iste godine je diplomirala. Od prosinca 1983. radi u Medicinskom centru Slavonski Brod, najprije na obaveznom liječničkom stažu, a potom u industrijskoj ambulanti "Slavonije DI" od 1985. do 1989. Primljena je na specijalizaciju iz interne medicine na Interni odjel u Slavonskom Brodu početkom 1989. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 1993. u Zagrebu. Tijekom specijalizacije, školske godine 92./93. završila je postdiplomski studij iz medicinske citologije, a školske godine 94./95. postdiplomski studij iz hematologije. Magistrirala je 2000. godine.