Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
  Dijana Brelis-Grozdanić, dr.med.
Odjel za ginekologiju i opstetriciju
specijalist pedijatar
 

 

 
 
 
  Rođena 26.03.1974. u Zagrebu. Osnovnu školu završila u Bebrini, Gimnaziju u Slavonskom Brodu. 1998. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Pripravnički staž obavila u Općoj bolnicu "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu. Trenutno radi kao specijalizant pedijatrije u Dječjoj sobi Službe za zaštitu žena.