Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 

dr.sc. Milan Bitunjac, dr.med.
specijalist neurolog

Odjel za neurologiju
rukovoditelj Odjela

 

 
 
 
 
 

Milan Bitunjac je rođen 8.4.1957. godine u Garčinu. Osnovnu školu završio je 1971. a srednju 1975. godine. U Zagrebu je završio Medicinski fakultet 1981. godine.
Obvezni pripravnički staž odradio je u Slavonskom Brodu. Od 1982. do 1984. godine radio je kao sekundarac na Kirurgiji u Našicama, od 1984. do 1992. godine u Zdravstvenoj stanici u Donjim Andrijevcima. Od 1993. godine radi na Neurologiji OB “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod.
Specijalistički ispit je položio 1996. godine i stekao zvanje specijaliste neurologa.