Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
  Tihomir Biščević, dr. med.

 
 

Služba za kirurške djelatnosti
Odjel za plastičnu, vaskularnu, opću i dječju kirurgiju
 
 
 
 

Tihomir Biščević je rođen 9.2.1966. godine u Rijeci. U Rijeci je 1981. završio osnovnuškolu, a srednju medicinsku školu 1985. godine. Potom u Rijeci završava i Medicinski fakultet 1992. godine.
Radio je na poslovima specijalizacije iz dječje kirurgije.
Specijalistički ispit položio je 2001. godine i stekao zvanje specijaliste za dječju kirurgiju, te radi na poslovima specijalista za dječju kirurgiju u Općoj bolnici “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod.