Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
  Velimir Bano, dr.med.
specijalist opće kirurgije
Služba za kirurške djelatnosti
Operacijski blok i centralna sterilizacija
voditelj odjela
 

 

 
 
 
 
 

Velimir Bano je rođen 30.1.1957. godine u Puli. U Slavonskom Brodu je završio osnovnu školu 1972. godine, a 1976. i srednju školu. Medicinski fakultet u Zagrebu završio je 1982. godine.
Radio je na poslovima liječnika opće prakse u više ambulanti opće medicine, zadnju u Velikoj Kopanici. Na specijalizaciju primljen 1987. godine.
Specijalistički ispit položio je 1991. godine i stekao zvanje specijalist opće kirurgije.
Radi na poslovima odjelnog liječnika na kirurškom odjelu.
Područje užeg zanimanja: vaskularna kirurgija.