Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
  Tatjana Bakula-Vlaisavljević, dr.med.
Odjel za psihijatriju
specijalist psihijatar
rukovoditelj odjela
 

 

 
 
 
 


Rođena 14.10.1956. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu završila je 1971., a srednju 1975. godine. Medicinski fakultet u Rijeci završila je 15.04.1981. godine. Radila je kao liječnik u ambulanti medicine rada i školskom dispanzeru. Specijalistički ispit položila je 24.05.1993. godine i stekla zvanje specijaliste neuropsihijatra. Radi na poslovima psihijatra u Službi za duševne bolesti OB "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu. Uže područje zanimanja joj je – alkoholizam.