Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-101
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 

 

 

Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Sukladno odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (KLASA:500-01/08-01/140, URBROJ:534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008. g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, koja obvezuje sve bolničke zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, pacijenti se u bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata mogu naručivati osobno, uz predočenje uputnice liječnika obiteljske medicine. Možete se naručiti i putem telefaksa tako da pošaljete fax-om uputnicu liječnika obiteljske medicine. Također se možete naručiti i putem elektronske pošte (e-mail) s priloženom skeniranom uputnicom. Projektom eNaručivanje omogućeno je vašim liječnicima obiteljske medicine da vas na određene dijagnostičke i terapijske postupke naruče direktno iz svoje ambulante, u vašem prisustvu. Time ćete izbjeći odlazak u bolnicu i čekanje na šalteru za naručivanje, a vaš prvi dolazak u bolnicu bit će na samu pretragu. Liječnik obiteljske medicine će Vam dati potvrdu o narudžbi.
Od 1. rujna 2013. po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti 150/8, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13 više nije moguće naručivanje specijalističkim nalazom već samo temeljem uputnice izdane od liječnika obiteljkske medicine ili internim uputnicama koje je izdao bolnički liječnik.
Prilikom naručivanja putem telefaksa ili elektronskom poštom obvezno se moraju dostaviti i slijedeći podaci o pacijentu:

  • adresa
  • telefonski broj ili broj mobitela
  • broj telefaksa ili e-mail adresa na koju će se poslati/dostaviti Potvrda o narudžbi pacijenta
  • uputnica (crvena ili interna crna)
Potvrdu o narudžbi ili dodatni upit dostavit ćemo vam najkasnije u roku od dva radna dana!
Sigurnost Vaših osobnih podataka

Vaša dijagnoza, vrsta pregleda, datum i mjesto pregleda, adresa i kontakt podaci predstavljaju Vaše osobne podatke koje smo obvezni štititi prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Stoga je važno da broj telefaksa koji navedete kao broj na koji želite primiti potvrdu za narudžbu, ne budu u nekoj javnoj ustanovi poput pošte i slično, jer u tom slučaju ne možemo jamčiti zaštitu vaših osobnih podataka.

Informacije za medicinske usluge u našoj Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata možete dobiti upitom na:

tel. + 385 035 201 150 i - 13 - 15 h
fax. +385 035 201 156 - 0-24 h
e-mail: narpac@bolnicasb.hr

Telefaksom ili e-mailom na spomenutu adresu možete poslati zahtjev za naručivanjem na specijalističke preglede i dijagnostičke postupke. Za prijavu na pregled dobit ćete termin. Potvrdu o narudžbi ili dodatni upit dostavit ćemo vam najkasnije u roku od dva radna dana!
Prilikom dolaska na pregled ili obavljanje pretrage za koju ste se naručili, obavezno morate ponijeti:

  • potvrdu o narudžbi pacijenta koju ste dobili telefaksom, e-mailom, na šalteru ili kod liječnika obiteljske medicine
  • uputnicu liječnika obiteljske medicine za potrebni pregled ili pretragu
  • zdravstvenu iskaznicu, te ostale dokumente kojima dokazujete da ste oslobođeni od plaćanja učešća u računu
  • raspoloživu medicinsku dokumentaciju

 

Provedba aktivnosti Akcijskog plana vezano uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine:

Provjere listi čekanja i pritužbe za termine na listama čekanja za specijalističke i subspecijalističke preglede, dijagnostičke i terapijske procedure mogu se ostvariti i na adresi e-pošte: liste-cekanja@bolnicasb.hr