Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
  BAGATELNA NABAVA 2015.  
     
 

 

Poštovani,

dokumentaciju za dostavu ponude možete zatražiti putem ZAHTJEVA te će vam ista biti dostavljena nakon ispunjavanja zahtjeva elektroničkom poštom.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti koji su posla li zahtjev za dokumentacijom bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste i to elektroničkom poštom na adresu koju su naveli prilikom slanja zahtjeva.

Poziv za dostavu ponude za postupak:

1.
ISPORUKA, DOGRADNJA I KONFIGURIRANJE KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA BOLNICE SA STAVLJANJEM U PUNU FUKNCIJU ZA PROŠIRENJE INFORMATIČKE MREŽE BN-02/15
rok za dostavu ponude 20.01. 2015. do 12 .00 sati.
 
2.
IMPEMENTACIJA I ODRŽAVANJE INTRANET/INTERNET FUNKCIJA NA MREŽI BN-01/15
rok za dostavu ponude 23.01. 2015. do 9.00 sati.
OBAVIJEST O ODABIRU
3.

NADOGRADNJA TELEFONSKE CENTRALE ZA POVEĆANJE INFORMATIČKE POVEZANOSTI, BN-4/15
Rok za dostavu ponuda: 30. siječanj 2015. godine do 09:00 sati

OBAVIJEST O ODABIRU
4.
OBNAVLJANJE LICENCI ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM, Ev.br. BN-5/15
Rok za dostavu ponuda: 30. siječnja 2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 21.01.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
5.
DOZIMETRIJSKI NADZOR RADNIKA, Ev.br. BN-6/15
Rok za dostavu ponuda: 02. veljače 2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 21.01.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
6.
NABAVA GORIVA ZA VOZILA, Ev.br. BN-7/15
Rok za dostavu ponuda: 20. veljače 2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 12.02.2015.g.
OBAVIJEST O PONIŠTENJU BN-7/15
Datum objave: 25.02.2015.
7.
POŠTANSKE USLUGE, Ev.br. BN-8/15
Rok za dostavu ponuda: 02.ožujak 2015. godine do 11:00 sati
Datum objave: 19.02.2015. g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 20.03.2015.g
8.
NABAVA GORIVA ZA VOZILA, Ev.br. BN-9/15
Rok za dostavu ponuda: 12. ožujak 2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 02.03.2015.g.
  OBAVIJEST O PONIŠTENJU BN-9/15
9.
Popravak kolonoskopa (model CF - Q165 proizvođača Olympus) na
Odjelu za gastroenterologiju, endokrinologiju i dijabetologiju, Ev.br. BN-10/15
Rok za dostavu ponuda: 10.03.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 04.03.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 13.03.2015.
10.
Popravak videoteleskopa (model A50000A proizvođača Olympus) u
Službi za kirurške djelatnosti, Ev.br. BN-11/15
Rok za dostavu ponuda: 10.03.2015. godine do 09:30 sati
Datum objave: 04.03.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 13.03.2015.
11.
Nabava goriva za vozila, Ev.br. BN-14/15
Rok za dostavu ponuda: 2. 04. 2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 24.03.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 10.04.2015.
12.
Popravak uređaja Magnetom Essenza proizvođača Siemens na Odjelu za
kliničku radiologiju, Ev.br. BN-15/15
Rok za dostavu ponuda: 2. 04. 2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 24.03.2015.g.

OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 10.04.2015.

13.
Nabava ležećih kolica za prijevoz bolesnika (3 kom). Ev.br. BN-16/15
Rok za dostavu ponuda: 08.04.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 31.03.2015.g.
  OBAVIJEST O PONIŠTENJU
Datum objave: 14.04.2015.g.
14.
Redovno servisiranje i održavanje dizala i invalidske podizne platforme Ev.br. BN-17/15
Rok za dostavu ponuda: 13.04.2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 02.04.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 21.04.2015.
15.
Ugradnja i podešavanje UZV sonde na uređaju ACUSON X300,
proizvođača Siemens Ev.br. BN-18/15
Rok za dostavu ponuda: 09.04.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 01.04.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 15.04.2015.
16.
1. Nabava UZV sonde za "ALOKA SSD ALPHA 7" Olympus za Odjel za
neurologiju Ev.br. BN-19/15
Rok za dostavu ponuda: 17.04.2015. godine do 12:00 sati
Datum objave: 02.04.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 21.04.2015.
17.
Nabava HV Tanka na mobilnom RTG uređaju C-luk OEC 9800 za Odjel za
kardiologiju Ev.br. BN-20/15
Rok za dostavu ponuda: 17.04.2015. godine do 12:00 sati
Datum objave: 02.04.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 21.04.2015.
18.

Redovno servisiranje i održavanje telefonskih centrala Alcatel OXE i
Ericsson BP250 Ev.br. BN-21/15
Rok za dostavu ponuda: 17. travnja 2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 10.04.2015.g.

  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 21.04.2015.
19.
Redovno servisiranje i održavanje dizala na objektu kirurgije i
polikliničkog trakta Ev.br. BN-22/15
Rok za dostavu ponuda: 17. travnja 2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 10.04.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 23.04.2015.
20.
Redovno servisiranje i održavanje postrojenja za pripremu vode na
hemodijalizi Ev.br. BN-23/15
Rok za dostavu ponuda: 04.05.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 15.04.2015.g.
  OBAVIJEST O PONIŠTENJU
Datum objave: 11.05.2015.
21.
Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode
u Kliničkom laboratoriju i Bolničkoj ljekarniEv.br. BN-24/15
Rok za dostavu ponuda: 22.04.2015. godine do 09:30 sati
Datum objave: 15.04.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 23.04.2015.
22.
Nabava ležećih kolica za prijevoz bolesnika (3 kom) Ev.br. BN-25/15
Rok za dostavu ponuda: 23.04.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 15.04.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 24.04.2015.
23.

Nabava UZV sonde za uređaj ACCUVIX V20 za Odjel za ginekologiju i
opstetriciju Ev.br. BN-26/15
Rok za dostavu ponuda: 12.05.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 30.04.2015.g.

  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 15.05.2015.
24.
Redovno servisiranje i održavanje postrojenja za pripremu
vode na hemodijalizi Ev.br. BN-27/15
Rok za dostavu ponuda: 18.05.2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 08.05.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 20.05.2015.
25.
Redoviti godišnji servis klima uređaja (mono i split dual
sistemi) Ev.br. BN-28/15
Rok za dostavu ponuda: 20.05.2015. godine do 09:30 sati
Datum objave: 13.05.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 26.05.2015.
26.
Uređaj za pohranu baza podataka bolničkog informacijskog
sustava (Data Storage) Ev.br. BN-29/15
Rok za dostavu ponuda: 26.05.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 18.05.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 01.06.2015.
27.
Usluge deratizacije i dezinsekcije Ev.br. BN-30/15
Rok za dostavu ponuda: 01.06.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 21.05.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
 

ZAPISNIK O ODABIRU
Datum objave: 17.06.2015.g.

28.
Isporuka i instaliranje računala i računalne opreme Ev.br.: BN-31/15
Rok za dostavu ponuda: 16.06.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 10.06.2015.g.
  ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
 

OBAVIJEST O PONIŠTENJU
Datum objave: 07.07.2015.g.

29.
Predmet nabave: Usluge stručnog nadzora nad građevinskim radovima na uređenju prostora za invazivnu kardiologiju Ev.br. BN-32/15
Rok za dostavu ponuda: 23.06.2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 17.06.2015.g.
  OBAVIJEST O PONIŠTENJU
Datum objave: 24.06.2015.
30.
Predmet nabave: Redovno servisiranje i održavanje RTG uređaja Shimadzu
CH-200 (RTG i OHBP), digitalizator Fuji Profect (RTG) Ev.br. BN-33/15
Rok za dostavu ponuda: 30.06.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 19.06.2015. g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
 

ZAPISNIK O ODABIRU
Datum objave: 06.07.2015.

31.

Predmet nabave:Zaštitna odjeća za operacijske sale, Ev. Br.:BN-34/15
Rok za dostavu ponuda: 10.07.2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 26.06.2015. g.

  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 17.07.2015.
32.
Predmet nabave: Usluge stručnog nadzora nad građevinskim radovima na uređenju prostora za invazivnu kardiologiju Ev.br. BN-35/15
Rok za dostavu ponuda: 10.07.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 30.06.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 15.07.2015.
33.
Predmet nabave: Poštanske usluge Ev.br. BN-36/15
Rok za dostavu ponuda: 13.07.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 30.06.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
  ZAPISNIK O ODABIRU
Datum objave: 06.08.2015.
34.
Predmet nabave: Preventivno održavanje medicinske opreme (Magnetom
Essenza, Somatom Emotion Duo, Leonardo MMWS, Multix Top, Mammomat 300, Mammomat 1000) u 2015. godini Ev.br. BN-37/15
Rok za dostavu ponuda: 13.07.2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 30.06.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
  ZAPISNIK O ODABIRU
Datum objave: 28.07.2015.
35.
Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za uređenje prostora
laboratorija Ev.br. BN-38/15
Rok za dostavu ponuda: 14.07.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 30.06.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 17.08.2015.
36.
Predmet nabave: Rekonstrukcija podova u Službi za kirurške djelatnosti Ev.br. BN-39/15
Rok za dostavu ponuda: 15.07.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 01.07.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 11.08.2015.
37.
Predmet nabave: Rekonstrukcija podova na Odjelu za reumatske bolesti,
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Ev.br. BN-40/15
Rok za dostavu ponuda: 29.07.2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 20.07.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 11.08.2015.
38.
Predmet nabave: Isporuka i instaliranje računala i računalne opreme Ev.br.: BN-41/15
Rok za dostavu ponuda: 20.07.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 10.07.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 11.08.2015.
39.

Predmet nabave: Nabava troetažne električne pećnice za Odsjek bolničke prehrane; Ev.br.: BN-42/15
Rok za dostavu ponuda: 21.07.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 14.07.2015.g.

  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 18.08.2015.
40.

Predmet nabave: Stroj za pranje rublja Ev.br. BN-43/15
Rok za dostavu ponuda: 28.07.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 20.07.2015.g.

  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 17.08.2015.
41.
Predmet nabave: Nabava perača tvrdih podova s usisivačem za Odsjek za čišćenje Ev.br. BN-44/15
Rok za dostavu ponuda: 29.07.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 20.07.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 17.08.2015.
42.
Predmet nabave: Rekonstrukcija trafostanice unutar kompleksa Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod, Ev.br.: BN-45/15
Rok za dostavu ponuda: 14.08.2015. godine do 08:00 sati
Datum objave: 03.08.2015.g.
 

OBAVIJEST O ODABIRU

Datum objave: 28.08.2015.

43.
Predmet nabave: Nabava nasopharingoskopa za Odjel za otorinolaringologiju Ev.br. BN-46/15
Rok za dostavu ponuda: 19.08.2015. godine do 08:00 sati
Datum objave: 10.08.2015.g.
 

OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 28.08.2015.

44.
Predmet nabave: Automatizirani sustav za elektroforezu za laboratorijsku
dijagnostiku Ev.br. BN-47/15
Rok za dostavu ponuda: 19.08.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 10.08.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 28.08.2015.
45.
Predmet nabave: Informatički program za pohranjivanje i čitanje RTG slika (RIS) Ev.br. BN-48/15
Rok za dostavu ponuda: 20.08.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 11.08.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 28.08.2015
46.
Predmet nabave: Nabava biomikroskopa za Odjel za očne bolesti Ev.br. BN-49/15
Rok za dostavu ponuda: 04.09.2015. godine do 09:00 sati
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 18.09.2015
47.
Predmet nabave: Operacijski stol s dodatnom opremom za Odjel za ginekologiju i porodništvo Ev.br. BN-50/15
Rok za dostavu ponuda: 28.08.2015. godine do 08:00 sati
Datum objave: 19.08.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 14.09.2015
48.
Predmet nabave: Nabava videokolonoskopa za Službu za internističke
djelatnosti Ev.br. BN-51/15
Rok za dostavu ponuda: 08.09.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 27.08.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 18.09.2015
49.
Predmet nabave: Nabava CTG uređaja za Odjel za ginekologiju i opstetriciju Ev.br. BN-52/15
Rok za dostavu ponuda: 14.09.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 02.09.2015. g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 22.09.2015
50.
Predmet nabave: Nabava defibrilatora za Službu za internističke djelatnosti Ev.br. BN-53/15
Rok za dostavu ponuda: 21.09.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 09.09.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 9.10.2015.
51.
Predmet nabave: Zamjena membranskih modula na postrojenju za pripremu vode na hemodijalizi Ev.br. BN-54/15
Rok za dostavu ponuda: 23.09.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 14.09.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 2.10.2015.
52.
Predmet nabave: Zamjena parnih grijača na stroju za sušenje rublja Ev.br. BN-55/15
Rok za dostavu ponuda: 24.09.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 14.09.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 2.10.2015.
53.
Predmet nabave: Namještaj za opremanje ginekološke ambulante na lokaciji Nova Gradiška Ev.br. BN-56/15
Rok za dostavu ponuda: 05.11.2015. godine do 08:00 sati
Datum objave: 27.10.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 17.11.2015.
54.
Predmet nabave: Popravak kamere HD "5550" proizvođač R. Wolf Ev.br. BN-57/15
Rok za dostavu ponuda: 02.10.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 23.09.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 9.10.2015.
55.
Predmet nabave: Popravak RTG uređaja MR "Magnetom Essenza", proizvođač Siemens Ev.br. BN-58/15
Rok za dostavu ponuda: 02.10.2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 23.09.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 9.10.2015.
56.
Predmet nabave: Godišnji servis respiratora Bennett Ev.br. BN-59/15
Rok za dostavu ponuda: 01.10.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 23.09.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 2.10.2015
57.
Predmet nabave: Popravak postrojenja za pripremu demineralizirane vode za proizvodnju tehnološke pare Ev.br. BN-60/15
Rok za dostavu ponuda: 01.10.2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 23.09.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 2.10.2015
58.
Predmet nabave: Prijenos i spajanje podataka iz bolničkih informacijskih
sustava OB "Dr. Josip Benčević" na lok. Slavonski Brod i na lok. Nova
Gradiška Ev.br. BN-61/15
Rok za dostavu ponuda: 23.10.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 14.10.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 29.10.2015
59.
Predmet nabave: Prijenos podataka iz poslovnih sustava OB "Dr. Josip
Benčević" na lok. Slavonski Brod i na lok. Nova Gradiška Ev.br. BN-62/15
Rok za dostavu ponuda: 22.10.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 14.10.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 29.10.2015
60.
Predmet nabave: Usluge održavanja Lab. Infor. Sustava (LIS-a) Ev.br. BN-63/15
Rok za dostavu ponuda: 23.10.2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 15.10.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 29.10.2015
61.
Predmet nabave: Nabava nožne pedale za mamografski uređaj Performa ST proizvođača GE Healthcare Ev.br. BN-64/15
Rok za dostavu ponuda: 30.10.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 22.10.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 9.11.2015
62..
Predmet nabave: Aparat za biokemijske analize Ev.br. BN-65/15
Rok za dostavu ponuda: 05.11.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 27.10.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 12.11.2015
63.
Predmet nabave: Mikroskop za hematologiju Ev.br. BN-66/15
Rok za dostavu ponuda: 05.11.2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 27.10.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 17.11.2015.
64.
Predmet nabave: Defibrilator za Odjel za anesteziju, reanimaciju i int.
liječenje Ev.br. BN-67/15
Rok za dostavu ponuda: 11.11.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 03.11.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 20.11.2015
65.
Predmet nabave: Laboratorijska centrifuga Ev.br. BN-68/15
Rok za dostavu ponuda: 11.11.2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 03.11.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 20.11.2015
66.
Predmet nabave: Nabava EKG holtera Ev.br. BN-69/15
Rok za dostavu ponuda: 06.11.2015. godine do 08:00 sati
Datum objave: 28.10.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 13.11.2015.
67.
Predmet nabave: NABAVA HOLTERA KRVNOG TLAKA Ev.br. BN-70/15
Rok za dostavu ponuda: 06.11.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 28.10.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 13.11.2015.
68.
Predmet nabave: UREĐAJ ZA SUHO OTAPANJE VREĆICA PLAZME Ev.br. BN-71/15
Rok za dostavu ponuda: 06.11.2015. godine do 10:00 sati
Datum objave: 28.10.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 12.11.2015.
70.
Predmet nabave: Monitor vitalnih funkcija za Odjel za pedijatriju Ev.br. BN-72/15
Rok za dostavu ponuda: 06.11.2015. godine do 11:00 sati
Datum objave: 29.10.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 12.11.2015.
71.
Predmet nabave: Transkutani bilirubinometar za Odjel za pedijatriju Ev.br. BN-73/15
Rok za dostavu ponuda: 06.11.2015. godine do 12:00 sati
Datum objave: 29.10.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 12.11.2015.
72.
Predmet nabave: Monitor za praćenje vitalnih funkcija za Odjel za
anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Ev.br. BN-74/15
Rok za dostavu ponuda: 12.11.2015. godine do 08:00 sati
Datum objave: 30.10.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 20.11.2015.
73.
Predmet nabave: Defibrilator za Odjel za pedijatriju Ev.br. BN-75/15
Rok za dostavu ponuda: 11.11.2015. godine do 08:00 sati
Datum objave: 03.11.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 19.11.2015.
74.
Predmet nabave: Električni generator za zavarivanje krvnih žila za Službu za kirurške djelatnosti Ev.br. BN-76/15
Rok za dostavu ponuda: 11.11.2015. godine do 12:00 sati
Datum objave: 03.11.2015.g.
OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 19.11.2015.
75.
Predmet nabave: Nasopharyngo-laryngoskop s izvorom svjetla i rezervnom lampom za Odjel za otorinolaringologiju (lok. Nova Gradiška) Ev.br. BN-77/15
Rok za dostavu ponuda: 11.11.2015. godine do 11:00 sati
Datum objave: 03.11.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 20.11.2015
76.
Predmet nabave: Popravak vaginalne sonde 3D 5-9 EK Ev.br. BN-78/15
Rok za dostavu ponuda: 26.11.2015. godine do 09:00 sati
Datum objave: 19.11.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 2.12.2015
77.
Predmet nabave: Zamjena radne tvari u rashladnicima klima uređaja ugrađenim u Općoj bonici "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod, Lokacija Nova Gradiška Ev.br. BN-79/15
Rok za dostavu ponuda: 14.12.2015. godine do 08:00 sati
Datum objave: 03.12..2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 17.12.2015
78.
Predmet nabave: Obnavljanje licenci za antivirusni program Ev.br. BN-1/16
Rok za dostavu ponuda: 30.12.2015. godine do 08:00 sati
Datum objave: 21.12.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 11.01.2016.
79.
Predmet nabave: Nabava vaginalne sonde za uređaj Accuvix V20 za Odjel
ginekologije Ev.br. BN-2/16
Rok za dostavu ponuda: 08.01.2016. godine do 08:00 sati
Datum objave: 30.12.2015.g.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave: 25.01.2016.

Evidencija Ugovora bagatelna nabava 2015.