Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
  NOVI DOCENT
prosinac 2014.
 
  doc.dr.sc. Ivana Pajić Penavić, prim.dr. med. više  
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI
rujan 2014.
 
  U četvrtak 25. rujna 2014. godine Josip Mihić, dr. med., specijalist neurokirurg na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio je doktorski rad. U ime Uprave bolnice ČESTITAMO !!!  
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI
8. rujan 204.
 
 

U ponedjeljak 8. rujna 2014. godine Sandra Sekelj, dr. med. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je doktorski rad pod naslovom "Utjecaj vaskularnog endotelnog čimbenika rasta na odbacivanje transplantata ljudske rožnice".

U ime Uprave bolnice ČESTITAMO !!!

 
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI
30. prosinac 2013.
 
  U ponedjeljak 30. prosinca 2013. godineĐeiti Prvulović, dr. med. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strosmayera Osijek obranio je doktorski rad pod naslovom "RAZLIKE U KONCENTRACIJI TOPIVE ADHEZIJSKE MOLEKULE ŽILNE STIJENKE-1 U BOLESNIKA LIJEČENIH PERKUTANOM BALONSKOM DILATACIJOM S UGRADNJOM STENTA I BOLESNIKA LIJEČENIH BALONOM OBLOŽENIM PAKLITAKSELOM".
U ime Uprave bolnice ČESTITAMO !!!
 
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI
28. prosinac 2013.
 
  U subotu 28. prosinca 2013. godine Hrvoje Palenkić, dr. med. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strosmayera Osijek obranio je doktorski rad pod naslovom "UTJECAJ ENDARTEREKTOMIJE NA DINAMIKU KONCENTRACIJE TOPIVIH ADHEZIJSKIH MOLEKULA ENDOTELA".
U ime Uprave bolnice ČESTITAMO !!!
 
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI
17. prosinac 2013.
 
  U utorak 17. prosinca 2013. godine Vlatka Pitlović, dr. med. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strosmayera Osijek obranila je doktorski rad pod naslovom "POVEZANOST VRŠKA PUBERTETSKOG ZAMAHA RASTA S OSIFIKACIJOM LAKTA ANALIZIRANOM ULTRAZVUKOM".
U ime Uprave bolnice ČESTITAMO !!!
 
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI
17. prosinac 2013.
 
  U utorak 17. prosinca 2013. godine Hrvoje Pitlović, dr. med. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strosmayera Osijek obranio je doktorski rad pod naslovom "ODREĐIVANJE RISSEROVA STUPNJA ULTRAZVUKOM I MJERENJE RASTA DJECE TIJEKOM GODINE S PROCJENOM PREOSTALOG RASTA".
U ime Uprave bolnice ČESTITAMO !!!
 
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI
11. prosinac 2013.
 
  U srijedu 11. prosinca 2013. godine Ana Đanić Hadžibegović, dr. med. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je doktorski rad pod naslovom "UTJECAJ EKSTRAEZOFAGEALNOG REFLUKSA NA UČESTALOST KOMPLIKACIJA I KVALITETU GLASA BOLESNIKA S GOVORNOM PROTEZOM".
U ime Uprave bolnice ČESTITAMO !!!
 
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI
6. prosinac 2013.
 
  U petak 6. prosinca 2013. godine Blaženka Kljaić-Bukvić, dr. med. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je doktorski rad pod naslovom "POVEZANOST ENDOTOKSINA I POLIMORFIZMA GENA ZA CD14 I TLR4 U DJECE S ASTMOM".
U ime Uprave bolnice ČESTITAMO !!!
 
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI
19. travanj 2013.
 
  U petak 19. travnja 2013. godine Irzal Hadžibegović, dr. med. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio je doktorski rad pod naslovom "EKSPRESIJA GLIKOZILTRANSFERAZA U LEUKOCITIMA BOLESNIKA S AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM".
U ime Uprave bolnice ČESTITAMO !!!
 
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI
18. ožujak 2013.
 
  U ponedjeljak 18. ožujka 2013. godine Bruno Vidaković, dr. med. dent. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio je doktorski rad pod naslovom "MIOFASCIJALNA BOL KOD BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA ".
U ime Uprave bolnice ČESTITAMO !!!
 
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI
06. ožujak 2013.
 
  U srijedu 6. ožujka 2013. godine prim. Nenad Pandak, dr. med. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strosmayera Osijek obranio je doktorski rad pod naslovom "ULOGA BAKTERIJE CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE U KRONIČNOM RINOSINUSITISU".
U ime Uprave bolnice ČESTITAMO !!!
 
  NOVI DOKTOR ZNANOSTI
siječanj 2013.
 
  Prim. Ferid Latić, dr. med. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli obranio je doktorski rad pod naslovom "STEPLERSKO ZBRINJAVANJE BAZE APENDIKSA I BIOKOMPATIBILNOST TITANIJUMSKIH KLIPSEVA NAKON LAPAROSKOPSKE APENDEKTOMIJE".
U ime Uprave bolnice ČESTITAMO !!!