Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
  POVJERENSTVA I VIJEĆA  
     
  Upravno vijeće  
  Dunja Magaš, dipl.ing.građ. - predsjednica
 
  Klara Šćuka, univ.spec.oec. - član  
  Tihana Kitter, dipl.oec. - član  
  doc.dr.sc. Marinko Dikanović, dr.med. - član  
  Krešimir Gabaldo, dr.med. - član  
     
  Etičko povjerenstvo  
  prof.dr.sc. Ivo Matić, dr.med. - član dr.sc. Nenad Pandak, dr.med. -zamjenik člana  
doc.dr.sc. Blaženka Miškić, dr.med. - član mr.sc. Božena Coha, dr.med. - zamjenik člana
mr. Željka Vuković – Arar, dr.med. - član dr.sc. Blaženka Kljaić - Bukvić, dr.med.-zamjenik
doc.dr.sc. Ivana Pajić Matić, dr.med – član Ivan Krajinović, dr.med. - zamjenik član
Dragan Smoljanac, dr.med. - član Marijana Štefanović, dr.med. - zamjenik člana
Davorin Slišurić, dipl.iur. - član Karmela Sauerborn Ćužić, dipl.iur. - zamjenik
fra. Franjo Jurinec – član vlč. Perica Stanić – zamjenik člana
     
  Povjerenstvo za lijekove  
  Marijana Lovrić, mag.pharm. - član Ana Raguž, mag.pharm. - zamjenik člana  
  Branka Martinović Pustaić, mag.pharm. - član Igor Mokricki, dr.med. - zamjenik člana  
  prim. mr.sc. Božena Coha, dr.med. - član Zvjezdana Borić–Mikez, dr.med. - zamjenik  
  prim.dr.sc. Nenad Pandak, dr.med. - član Marijan Šiško, dr.med. - zamjenik člana  
  prim. dr.sc. Jasminka Kopić, dr.med. - član Marica Teskera, dr.med. - zamjenik člana  
  Zvonimir Mahovne, dr.med. - član mr.sc. Davor Jelić, dr.med. - zamjenik  
  Božena Gašpar, dr.med. - član Mira Đorčeva, dr.med. - zamjenik člana  
  Valentina Strinavić, dr.med. - član Damir Japundžić, dr.med. - zamjenik člana  
     
  Povjerenstvo za unutarnji nadzor  
  dr.sc. Nenad Pandak, dr.med.- predsjednik
 
  doc.dr.sc. Ivana Pajić Matić, dr.med. - član  
  Damir Japundžić, dr.med. - član  
  Karmela Sauerborn Ćužić, dipl.iur. - član  
  Ranka Vučković, dipl.med. techn. - član  
     
  Povjerenstvo za kvalitetu  
  doc.dr.sc. Ivana Pajić Matić, dr.med. - predsjednica
 
  prof.dr.sc. Ivo Matić, dr.med. - zamjenik predsjednice  
  mr. Željka Vuković Arar, dr.med.  
  Anamarija Kovač Pejić, dr.med.  
  Ivan Krajinović, dr.med.  
  Gorana Dokuzović, dr.med.  
  Lidija Šapina, dr.med.  
  Krunoslav Jakovina, dr.med.  
  Mario Marić, dr.med.  
  Mario Špoljar, dr.med.  
  Jadranka Radošević, dipl.iur.  
  Elizabeta Mravak, dipl. med.tech.  
  Ranka Vučković, dipl. med. techn.  
  Pavica Jakovljević, dipl. med. techn.  
  Dubravka Ergović – Novotny, dr.med.  
     
  Povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija  
  Marijan Šiško. dr. med. - predsjednik  
  prim.dr.sc. Jasminka Kopić, dr. med. - zamjenik predsjednika  
  doc.dr.sc. Ivana Pajić Matić, dr.med. - član  
  prof.dr.sc. Ivo Matić, dr.med.- član  
  doc.dr.sc. Ante Cvitković, prim.dr.med. - epidemiolog  
  mr.sc. Maja Tomić Paradžik, prim. dr. med. - mikrobiolog  
  Elizabeta mravak, dipl. med. sestra - član  
  Dijana Andrić, dipl. med. sestra - sestra za kontrolu bolničkih inf.  
  Željka Dujmić, mag. sestrinstva - sestra za kontrolu bolničkih inf.  
  Pavica Jakovljević, dipl. med. sestra - član  
  Marica Višić, bac. med. techn. - sestra za kontrolu bolničkih inf. (lokacija NG)  
     
  Odgovorna osoba za postupanje s medicinskim otpadom  
  Ruža Svirčević, dipl.ing  
     
  Povjerenik za otpad  
  Ruža Svirčević, dipl.ing - povjerenik
 
  Emica Dorić – zamjenik povjerenika na lokaciji Slav. Brod  
  Vladimir Katarina – zamjenik povjerenika na lokaciji Nova Gradiška  
     
  Povjerenstvo za utvrđivanje liste prioriteta radi izrade prijedloga Popisa prioriteta za 2017. godinu  
  prim. Boris Hrečkovski, dr.med.
 
  prof.dr.sc. Marica Jandrić Balen, dr.med.  
  doc.dr.sc. Marinko Dikanović, dr.med.  
  Matija Jurjević, dr.med.  
  Mara Topić, dipl.oec.  
  Marko Filković, dipl.ing.