Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
  JEDNOSTAVNA NABAVA 2018.  
     
 

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Poštovani,

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti Poziv za dostavu ponuda na način da isti zatraže na e-mail adrese naznačene uz svaki predmet nabave.

Poziv za dostavu ponude za postupak:

1.
Predmet nabave: Nabava usluge edukacije za znakovni jezik - 2 osobe
korisnika
Rok za dostavu ponuda: 16.02.2018. godine u 10:00 sati
Datum objave: 24.01.2018.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave:08.03.2018. g.
2.
Predmet nabave: Popravak UZV aparata Acuson X300 proizvođača Siemens
Ev. br.: JN-2/18

Rok za dostavu ponuda: 07.02.2018. godine u 09:00 sati
Datum objave: 31.01.2018.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave:08.02.2018. g.
3.
Predmet nabave: Popravak postrojenja za medicinski komprimirani zrak
Rok za dostavu ponuda: 07.02.2018. godine u 10:00 sati
Datum objave: 31.01.2018.
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave:08.02.2018. g.
4.

Predmet nabave: Izvođenje radova rekonstrukcije operacijske sale
Rok za dostavu ponuda: 2.3.2018. godine do 10:00 h.
Datum objave: 22.2.2018. godine
e-mail adrese na kojima se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda:
jelena.loncar@bolnicasb.hr
alica.pusic@bolnicasb.hr

  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave:06.03.2018. g.
5.
Predmet nabave: Redovni godišnji servis postrojenja za pripremu vode na Odjelu za nefrologiju i hemodijalizu
Rok za dostavu ponuda: 15.03.2018. godine u 10:30 sati
Datum objave: 06.03.2018.
e-mail adrese na kojima se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda:
jelena.loncar@bolnicasb.hr
alica.pusic@bolnicasb.hr
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave:21.03.2018. g.
6.
Predmet nabave: Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju, bolničkoj ljekarni i kotlovnici
Rok za dostavu ponuda: 15.03.2018. godine u 11:00 sati
Datum objave: 06.03.2018.
e-mail adrese na kojima se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda:
jelena.loncar@bolnicasb.hr
alica.pusic@bolnicasb.hr
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave:21.03.2018. g.
7.
Predmet nabave: Popravak elektrokirurškog uređaja Force Triad
Rok za dostavu ponuda: 14.3.2018. godine do 10:00 h.
Datum objave: 6.3.2018. godine
e-mail adrese na kojima se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda:
jelena.loncar@bolnicasb.hr
alica.pusic@bolnicasb.hr
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave:21.03.2018. g.
8.
Predmet nabave: Nadogradnja Bolničkog informacijskog sustava s
funkcionalnošću prioritetnog naručivanja pacijenata u zdravstvenu ustanovu
Rok za dostavu ponuda: 14.3.2018. godine do 11:00 h.
Datum objave: 6.3.2018. godine
e-mail adrese na kojima se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda:
jelena.loncar@bolnicasb.hr
alica.pusic@bolnicasb.hr
9.
OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave:21.03.2018. g.
  Predmet nabave: Popravak stroja za pranje bolničkog rublja PC-40
(proizvođač Primat, Slovenija)
Rok za dostavu ponuda: 05.04.2018. godine u 10:00 sati
Datum objave: 28.03.2018.
e-mail adrese na kojima se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda:
jelena.loncar@bolnicasb.hr
alica.pusic@bolnicasb.hr
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave:09.04.2018. g.
10.
Predmet nabave: Popravak videokolonoskopa CF-Q165I ELVIS EXERA II
proizvođača Olympus
Rok za dostavu ponuda: 20.04.2018. godine u 10:00 sati
Datum objave: 12.04.2018.
e-mail adrese na kojima se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda:
jelena.loncar@bolnicasb.hr
alica.pusic@bolnicasb.hr
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave:24.04.2018. g.
11.
Predmet nabave: Nabava CD-medical grade za PACS sustav na Odjelu za
kliničku radiologiju
Rok za dostavu ponuda: 11.05.2018. godine u 11:00 sati
Datum objave: 04.05.2018.
e-mail adrese na kojima se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda:
jelena.loncar@bolnicasb.hr
alica.pusic@bolnicasb.hr
  OBAVIJEST O PONIŠTENJU
Datum objave:14.05.2018. g.
12.
Predmet nabave: Papir za medicinske aparate
Rok za dostavu ponuda: 14.05.2018. godine u 10:00 sati
Datum objave: 07.05.2018.
e-mail adrese na kojima se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda:
jelena.loncar@bolnicasb.hr
alica.pusic@bolnicasb.hr
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave:15.05.2018. g.
13.
Predmet nabave: Nabava goriva za vozila putem kartica
Rok za dostavu ponuda: 18.05.2018. godine u 10:00 sati
Datum objave: 11.05.2018.
e-mail adrese na kojima se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda:
jelena.loncar. <jelena.loncar.sb@gmail.com
alica.pusicsb@gmail.com
  OBAVIJEST O ODABIRU
Datum objave:22.05.2018. g.
14.
Predmet nabave: Nabava CD-medical grade za PACS sustav na Odjelu za
kliničku radiologiju
Rok za dostavu ponuda: 21.05.2018. godine u 10:00 sati
Datum objave: 15.05.2018.
e-mail adrese na kojima se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda:
jelena.loncar.sb@gmail.com
alica.pusic@bolnicasb.hr, alica.pusicsb@gmail.com

Jednostavna nabava 2017.

Evidencija Ugovora jednostavna nabava 2017.

Bagatelna nabava 2016.

Evidencija Ugovora bagatelna nabava 2016.

Bagatelna nabava 2015.

Evidencija Ugovora bagatelna nabava 2015.