Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
  JAVNA NABAVA - POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE  
     
 

Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod kao javni naručitelj, sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, u trajanju od najmanje pet dana.
Na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje se slijedeće:

  • opis predmeta nabave;
  • tehničke specifikacije;
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
  • kriterije za odabir ponude i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi predmetnog postupka javne nabave kao i odabiru najbolje ponude. Naručitelj prilikom provedbe ovog savjetovanja u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezan je poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.
Nakon svakog provedenog savjetovanja Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na stranicama Savjetovanja.

1.

11.05.2017. – Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: NABAVA MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME ZA DB/DK PODIJELJENA NA 12 GRUPA PREDMETA NABAVE, Ev. broj: 24/17.
Sadržaj objave 11.05.2017.

 

Poziv na savjetovanje 24/17
Nacrt DoN 24/17
Troškovnik 24/17
ESPD-obrazac
Izvješće o provedenom savjetovanju 24/17

2.
31.05.2017. - Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: NABAVA MEDICINSKIH APARATA ZA DB/DK PODIJELJENA NA 47 GRUPA PREDMETA NABAVE, *Ev. broj: 22/17.
*Sadržaj objave 31.05.2017.
  Poziv na savjetovanje 22/17
Nacrt DoN 22/17
Troškovnik 22/17
ESPD-obrazac
Izvješće o provedenom savjetovanju 22/17
3.
31.05.2017. - Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: NABAVA INTEGRIRANE OPERACIJSKE SALE, APARATA I INSTRUMENATA ZA OS PODIJELJENA NA 12 GRUPA PREDMETA NABAVE, *Ev. broj: 23/17.
*Sadržaj objave 31.05.2017.
  Poziv na savjetovanje 23/17
Nacrt DoN 23/17
Troškovnik 23/17
ESPD-obrazac
Izvješće o provedenom savjetovanju 23/17
4.
21.09.2017. - Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: NABAVA MSCT UREĐAJA za Odjel za Kliničku radiologiju za Podružnicu Gradska bolnica Nova Gradiška
*Ev. broj: 29/17.
*Sadržaj objave 21.09.2017.
 

Poziv na savjetovanje 29/17
Dokumentacija za nadmetanje 29/17
Troškovnik 29/17

5.
09.10.2017. - Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO-a (III),
*Ev. broj: 26/17.
Sadržaj objave 09.10.2017.
  Poziv na savjetovanje 26/17
Nacrt DoN 26/17
Troškovnik 26/17
Izvješće o provedenom savjetovanju 26/17
6.
09.10.2017. - Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: Posebno skupi lijekovi II,
*Ev. broj: 28/17.
Sadržaj objave 09.10.2017.
  Poziv na savjetovanje 28/17
Nacrt DoN 28/17
Troškovnik 28/17
Izvješće o provedenom savjetovanju 28/17
7.
03.11.2017. - Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: Potrošni materijali za hemodijalizu,
*Ev. broj: 30/17.
Sadržaj objave:
  Poziv na savjetovanje 30/17
Nacrt DoN 30/17
Troškovnik 30/17
Izvješće o provedenom savjetovanju 30/17
8.
03.11.2017. - Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: Infuzijske otopine,
*Ev. broj: 31/17.
Sadržaj objave:
  Poziv na savjetovanje 31/17
Nacrt DoN 31/17
Troškovnik 31/17
Izvješće o provedenom savjetovanju 31/17
9.
14.11.2017. - Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku II.,
*Ev. broj: 32/17.
Sadržaj objave:
  Poziv na savjetovanje 32/17
Nacrt DoN 32/17
Troškovnik 32/17
Izvješće o provedenom savjetovanju 32/17